Vart tredje våtrum har allvarliga fukt- och mögelskador!

Visste du att vart tredje våtrum i svenska småhus är drabbat av allvarliga fukt- och mögelskador, och behöver åtgärdas omedelbart, enligt en rapport från Anticimex.

De har undersökt över 21.000 hus och det visade sig att badrum och tvättstugor drabbats mest.
Vanligast är fuktskador i anslutning till golvbrunnen.

30% av husen som byggdes 1919–1970 är drabbade, och drygt 20% av husen som byggdes från 1990 och framåt.

Misstänker du fukt och mögel i ditt badrum eller din tvättstuga, så ska du låta undersöka det snarast.
Ju längre du väntar desto dyrare och mer tidskrävande blir det.

Kontakta oss på Bad & Värme, så kan du vara trygg med att det blir ordentligt gjort.

Här kan du läsa hela rapporten från Anticimex.

Ett badrum utan fukt- och mögelskador byggt av Bad & Värme i Kungens Kurva!
Ett badrum utan fukt- och mögelskador byggt av Bad & Värme i Kungens Kurva!

Golvbrunnen är den största boven!

Enligt byggreglerna ska badrummets våtzoner ha ett vattentätt skikt.
Även anslutningar, infästningar och genomföringar ska vara vattentäta.
De ska också placeras så att de inte utsätts direkt för vatten.

Golvbrunnen är det enda undantaget och det är därför det uppstår fukt- och mögelskador just där.
Golvbrunnen är badrummets känsligaste del.

Förebygg vattenskador med vattenfelsbrytare

Varje år drabbas tusentals villaägare av vattenskador.