Hur kan du spara på vårt vatten?

Spara vatten 💙💧

– Byt till en vattenbesparande blandare

Ett sätt att spara vatten och motverka vattenbristen är att byta ut sin gamla blandare – Utan att tappa funktion! Enbart genom att byta till en modern vattenbesparande blandare.

Funktioner & begrepp du bör hålla utkik efter..

Beröringsfria blandare

Sparar inte bara vatten och energi utan ger också en klart förbättrad hygien, både i hemmet och på offentliga platser.

Kallstart/Cold start

Innebär att du får fullt kallt vatten när reglaget står i sin naturliga position. En aspekt att ta hänsyn till både vad gäller miljö och ekonomi när du väljer blandare. Sparar på varmvatten då traditionella blandare spolar både varmt och kallt i denna position.

Eco Save/Flow

Med denna funktion kan du spara vatten utan att kompromissa med bekvämligheten. Den aktiveras och justeras via en liten skruv i keramikpatronen, detta begränsar vattenflödet.

Eco Plus

Fullt flöde kräver ett aktivt val. Det finns en knapp, eller en spak som måste passera ett motstånd, för fullt flöde.

Skållningsfri/Skållningsskydd/Anti-scalding

En temperaturspärr som förhindrar oavsiktligt val av skållhett vatten. Du slipper spola mer för att få vattnet kallt och råkar inte bränna dig/barnens händer.

Grundvattennivåerna i december

Enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, är grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. De stora magasinen har nivåer under eller mycket under de normala i nästan hela landet.

Grunvattennivåerna i dec – 18 enligt sgu.se (Sveriges Gelologiska Undersökning)