Om företaget

Hova Rörledningsaffär AB grundades 1946 av bröderna Nils och Martin Danielsson.
Idag leds företaget av tredje generationen Anna Danielsson VD.

Ett av de ledande företagen inom värmepumpsinstallationer.

Vi har varit en av sveriges ledande Thermia-återförsäljare i över 30 år. Med närmare 10 0000  värmepumpar installerade sedan starten
Vi är rustade för alla förekommande arbeten inom VVS. Våra välutbildade montörer hjälper dig med nyinstallationer eller service av befintliga produkter. Företaget har en årlig omsättning om cirka 72 miljoner SEK och har runt 39 anställda.

Certifierade och auktoriserade

Vi är kontrakterade återförsäljare för Thermia värmepumpar, och utför service på alla fabrikat.
Vi har också certifikat från SKVP, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. SKVP står för ökad trygghet vid värmepumpinköp.

Som bevis på vårt kunnande har VVS Företagen utnämnt oss till auktoriserad VVS-installatör. Detta är en garanti gällande; kompetens och erfarenhet, kvalitet och köptrygghet samt tillgänglighet.

Vi har också blivit certifierade av SWEDAC för vår kompetens när det gäller arbete med kyl- och värmepumpsanläggningar.

Företaget är även auktoriserade inom Säker Vatten.
Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

SVEP-certifiering

Med SVEP-certifiering får du hög kvalitet på värmepumpen och hög kompetens hos installatören.

Säker Vatteninstallation

Installation utförd enligt gällande regler av auktoriserade montörer.

Thermiapartner

Vi är återförsäljare av Thermia Värmepumpar.