Nya badrum eller servicepartner.

Tillsammans med både privata och offentliga fastighetsägare kan vi byta ut stammar och renovera alla badrum eller agera som servicepartner dit hyresgäster kan vända sig när element strular eller kranar droppar.

Även om vi är störst på bostäder, jobbar vi även med kontor och industri, där vi exempelvis hanterar produktionsanläggningar som är beroende av vatten, kyla eller värme.

Våra vattentäta samarbetsformer.

Oavsett vilken storlek ditt projekt har, så hjälper vi dig med allt ifrån att ta en hel entreprenad för ett stort installationsjobb eller agera som servicefunktion till hyreshus, där problem med kranar och element kan vara vanliga problem. Vi kan också gå in och vara partners när det rör sig om större jobb som att installera flera hundra badrum.

Totalansvar

Som totalentreprenörer för projektet tar vi övergripande ansvar för hela bygget från A–Ö. Praktiskt och juridiskt. Detta gäller stora som små projekt.

Avtalsprislista för avtalskunder

Våra avtalskunder får givetvis en avtalsprislista med förmånliga villkor.

Partnering - Delad entreprenad

Ingå samarbeten med stora som små byggare och byggkonsulter för att tillsammans åta sig helhetsprojekt.

Riks- och storkundsavtal

Vi har ramavtal med aktörer som kataloghusföretag, rikstäckande hyresvärdar, bostadsrättsföreningsorganisationer, fastighetsbolag, kommuner och industrier.

Tjänster

Energianalys

Vi analyserar och föreslår en lösning som ger dig minsta möjliga energikostnad och klimatbelastning.

Energikalkyl

Vi hjälper er att räkna ut energiförbrukningen och den löpande kostnaden efter förbättringar i ert befintliga system eller med en planerad ny lösning.

Energioptimering

Är dina uppvärmningskostnader för höga nu, men du vill inte byta system? Lugn, vi kan hjälpa dig att spara tusentals kronor per år genom att justera och trimma ditt befintliga värmesystem; t ex justera inställningar, byta ut givare och termostater m.m.

Serviceavtal

Alla installationer och VVS-system behöver över tid ses över, underhållas och ibland lagas eller bytas delar på för att fungera felfritt. Vi erbjuder därför löpande serviceavtal som både förebygger och åtgärdar eventuella problem för att säkerställa en optimal funktion år ut och år in. Dessa anpassas efter varje kunds behov.

Förstudier och rådgivning

Vi börjar alltid med att sätta oss in i förutsättningarna. Olika typer av projekt innebär olika möjligheter och utmaningar. ROT skiljer sig från nybyggnation. Ett hem skiljer sig från en kontorsfastighet. En hel fastighet skiljer sig från att renovera en enskild tvättstuga. Allt för att kunna föreslå rätt lösning avseende material, metod, teknik, entreprenadform, klimatbelastning, tid och ekonomi.

Installation

Installatörerna är vår ryggrad. Med 600 skickliga och säker-vatten certifierade VVS-hantverkare utför vi alla typer av installationer. Stort som smått. Ett tappvattensystem, en toalett eller en värmepump, inga problem. Alla jobb utförs med garantier och gällande försäkringar.

Kalkylering

Föreslagna lösningar och olika alternativa produkter, material, tekniker och metoder kan kostnadsberäknas för att ge vår uppdragsgivare ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Vi hjälper även till att räkna ut den löpande energiförbrukningen över tid för den föreslagna lösningen. (Se även energikalkyl)

Upprätta VVS-ritningar

Rätt produkter, ordning och reda och ett bra flyt under installationsfasen kräver bra underlag. Vi upprättar VVS-ritningar för hela eller delar av fastighetens VVS-system eller enskilda rum såsom bad, tvätt eller kök.

Offerering

Helt, delvis fast eller pris för löpande timme. Vi lämnar bindande offerter och kan i projekt där det lämpar sig, lämna fasta priser på allt. Vi anpassar oss efter varje uppdragsgivares önskemål och projektets förutsättningar samt mest lämpade entreprenadform.

Produkter installerat och klart

Eftersom vi totalt sett har väldigt stora inköp kan vi hålla konkurrenskraftiga priser på alla typer av produkter. Det är därför vanligt att vi även räknar in produkterna i en offert, vi kallar det ”installerat och klart pris”.

Dokumentation

När du vill ha hjälp med drift- och skötselinstruktioner samlade på papper eller digitalt. Så levererar vi kompletta dokumentationer.

Uppmätning

Vi hjälper till med uppmätning av all typ av VVS från rör till väggbeklädnad; våtrumsskikt; kakel och klinker. Vi kan även hjälpa till med beräkning av er befintliga energiåtgång.


Certifieringar & tjänster

Soliditet Kreditvärdighet - AAA

Högsta kreditvärdighet

Bad & Värme har det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få - AAA. Soliditets kreditvärderingssystem är en mycket känd och tillförlitlig expertmodell som hjälper ditt företag att undvika kreditförluster och bygger på unik erfarenhet av kreditgivning. www.soliditet.se

Säker Vatten auktorisation

Säker vatten auktoriserad

Vi gör installationer enligt de noggranna branschregler som gäller. Reglerna ska förhindra både vattenskador, tillväxt av legionellabakterier i vattensystemet, brännskador, och säkra att ditt vatten är hälsosamt. www.sakervatten.se

Försäkringsgaranti

Alla våra installationer är försäkrade, vilket gör att alla jobb utförda av Bad & Värme inkluderar en självriskeliminering.

Auktoriserat Kyl och Värmepumpföretag

Auktoriserat Kyl- och Värmepumpföretag

Många av medlemsföretagen i Bad & Värme är auktoriserade av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Auktorisationen har en hög kravnivå avseende säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö. Men också vad avser företagets kompetensnivå, processer och rutiner. skvp.se


Referenser

Fler referenser

El- och rörentreprenad Värgårdsskolan

Byggföretag Kinda kommun gör en om- och tillbyggnad av Värgårdsskolan i Kisa under tre år. Karlssons El & VVS i Kisa utför både el- och rörentreprenaden.

Elentreprenad Bergdala Äldrecenter

Fastighetsägare Karlssons El & VVS i Kisa utförde elentreprenaden när Stiftelsen Kindahus byggde nytt äldreboende.

Elentreprenad Pappersmaskin 3 i Kisa

Fastighetsägare När Pappersbruket i Kisa bytte ut/byggde om Pappersmaskin 3 utförde Karlssons El & VVS elentreprenaden vilket sysselsatte 10 montörer i 18 månader.

Bergvärmepump i Horn

Fastighetsägare Karlssons El & VVS i Kisa monterade sin största bergvärmepump på 40 kW med en total borrhålslängd på 825 m fördelat på 5 borrhål åt Stiftelsen Kindahus.

Torsby flygplats

Byggföretag När Torsbys nya flygplats uppfördes, var Installationsgruppen med i både driftsbyggnaden och terminalbyggnaden.

Panncentral i Malung

Byggföretag För att sänka kostnaderna för energiförsörjningen så fick Installationsgruppen i uppdrag av Malungs kommun att bygga en panncentral.


Bad & Värme Norderåsens VVS

Hemvägen 28, 831 61 Östersund Telefon: 063-14 01 50 E-post: info@norderasensvvs.se