Över 800 VVS-hantverkare med butiker.

Sedan 1995 har vi byggt en kedja där det är vi VVS-hantverkare som äger butikerna, vilket gör att vi erbjuder något unikt. Vi har nämligen alltid jobbat med både de som bygger och förvaltar husen och de som bor i dem.

Våra VVS-hantverkare kan ena dagen installera tappvattensystem på ett bygge, för att nästa dag renovera ett badrum, ge service på droppande kranar och kalla element.

Resultatet av denna affärsidé är att vi sitter på kunskap om vad både slutanvändarna har för behov och vad de gillar för produkter i olika delar av landet.

Vi vet vad dina medlemmar och hyresgäster vill ha.

Till våra över 70 butiker över hela Sverige kan de komma för att klämma, känna och välja vilka produkter de vill ha. För dig som jobbar på fastighets- och byggbolag med bostadsrättsföreningar och hyresföreningar är detta mycket värdefullt.

Till din hjälp har vi utvecklat tjänster som passar byggbolag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi är certifierade enligt Säker Vatten och kan erbjuda dig och dina kunder vår 6-åriga Trygghetsförsäkring. Välkommen till Bad & Värme, från inspiration till installation!

Vi är VVS-hantverkare med butiker - Butiken i Västerås

Hela fastighetens behov.

Våra VVS-hantverkare rör sig i alla rum.
Vår breda och djupa kunskap om allt från badrummet till husets uppvärmning, gör att vi kan ta hand om dina medlemmars och hyresgästers önskemål och behov, i husets alla rum.

Vi tar hand om såväl snabba packningsbyten och stora ROT-renoveringar som stambyten. Vi har serviceavtal där vi ansvarar för droppande kranar samt tappvattensystem, värmedistribution och
avloppssystem.

Och självklart hjälper vi till med allt från installationer av nya blandare i köket till hela badrum.


Våra tjänster

- från stamrenoveringar till energikalkyler.

Med tiden har vi förädlat vårt erbjudande till att bli ett brett spektra av tjänster. 

Kanske är det en installation eller en energikalkyl. Det enda vi vet är att vi tillgodoser ditt behov eller löser ditt problem. Stort som smått.

Vi är med dig före, under och efter.

Var du än befinner dig i processen, så hjälper vi dig. Självklart underlättar det, och lönar sig för dig, om vi är med från början.

Förstudier och rådgivning

Vi börjar alltid med att sätta oss in i förutsättningarna. Olika typer av projekt innebär olika möjligheter och utmaningar. ROT skiljer sig från nybyggnation. Ett hem skiljer sig från en kontorsfastighet. En hel fastighet skiljer sig från att renovera en enskild tvättstuga. Allt för att kunna föreslå rätt lösning avseende material, metod, teknik, entreprenadform, klimatbelastning, tid och ekonomi.

Installation

Installatörerna är vår ryggrad. Med 600 skickliga och säker-vatten certifierade VVS-hantverkare utför vi alla typer av installationer. Stort som smått. Ett tappvattensystem, en toalett eller en värmepump, inga problem. Alla jobb utförs med garantier och gällande försäkringar.

Kalkylering

Föreslagna lösningar och olika alternativa produkter, material, tekniker och metoder kan kostnadsberäknas för att ge vår uppdragsgivare ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Vi hjälper även till att räkna ut den löpande energiförbrukningen över tid för den föreslagna lösningen. (Se även energikalkyl)

Serviceavtal

Alla installationer och VVS-system behöver över tid ses över, underhållas och ibland lagas eller bytas delar på för att fungera felfritt. Vi erbjuder därför löpande serviceavtal som både förebygger och åtgärdar eventuella problem för att säkerställa en optimal funktion år ut och år in. Dessa anpassas efter varje kunds behov.

Spara energi! För pengarnas och miljöns skull.

Vi har lagt ner mycket energi på att du ska kunna erbjuda dina kunder energieffektiva lösningar. Miljön är vår framtid och då gäller det att ha koll på energiförbrukningen. Vi har utbildat våra VVS-hantverkare i samarbete med våra energileverantörer som CTC, Nibe och Danfoss.


Energianalys

Vi analyserar och föreslår en lösning som ger dig minsta möjliga energikostnad och klimatbelastning.

Energikalkyl

Vi hjälper er att räkna ut energiförbrukningen och den löpande kostnaden efter förbättringar i ert befintliga system eller med en planerad ny lösning.

Energioptimering

Är dina uppvärmningskostnader för höga nu, men du vill inte byta system? Lugn, vi kan hjälpa dig att spara tusentals kronor per år genom att justera och trimma ditt befintliga värmesystem; t ex justera inställningar, byta ut givare och termostater m.m.

Upprätta VVS-ritningar

Rätt produkter, ordning och reda och ett bra flyt under installationsfasen kräver bra underlag. Vi upprättar VVS-ritningar för hela eller delar av fastighetens VVS-system eller enskilda rum såsom bad, tvätt eller kök.

Offerering

Helt, delvis fast eller pris för löpande timme. Vi lämnar bindande offerter och kan i projekt där det lämpar sig, lämna fasta priser på allt. Vi anpassar oss efter varje uppdragsgivares önskemål och projektets förutsättningar samt mest lämpade entreprenadform.

Produkter installerat och klart

Eftersom vi totalt sett har väldigt stora inköp kan vi hålla konkurrenskraftiga priser på alla typer av produkter. Det är därför vanligt att vi även räknar in produkterna i en offert, vi kallar det ”installerat och klart pris”.

Dokumentation

När du vill ha hjälp med drift- och skötselinstruktioner samlade på papper eller digitalt. Så levererar vi kompletta dokumentationer.

Tidsplanering och entreprenadform

Vi tar gärna helhetsansvar och planerar och styr jobben från rivning till slutstädning, så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Vi upprättar tydliga tidsplaner med fasta avstämningspunkter om så önskas.

Uppmätning

Vi hjälper till med uppmätning av all typ av VVS från rör till väggbeklädnad; våtrumsskikt; kakel och klinker. Vi kan även hjälpa till med beräkning av er befintliga energiåtgång.


Trygghet ingår alltid.

Säker Vatten auktorisation

Säker vatten auktoriserad

Vi gör installationer enligt de noggranna branschregler som gäller. Reglerna ska förhindra både vattenskador, tillväxt av legionellabakterier i vattensystemet, brännskador, och säkra att ditt vatten är hälsosamt. www.sakervatten.se

Soliditet Kreditvärdighet - AAA

Högsta kreditvärdighet

Bad & Värme har det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få - AAA. Soliditets kreditvärderingssystem är en mycket känd och tillförlitlig expertmodell som hjälper ditt företag att undvika kreditförluster och bygger på unik erfarenhet av kreditgivning. www.soliditet.se

Trygghet ingår alltid

Våra certifieringar och garantier ger dina medlemmar och hyresgäster trygghet, vilket avlastar ditt ansvar.


Auktoriserat Kyl och Värmepumpföretag

Auktoriserat Kyl- och Värmepumpföretag

Många av medlemsföretagen i Bad & Värme är auktoriserade av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Auktorisationen har en hög kravnivå avseende säkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö. Men också vad avser företagets kompetensnivå, processer och rutiner. skvp.se

Försäkringsgaranti

Alla våra installationer är försäkrade, vilket gör att alla jobb utförda av Bad & Värme inkluderar en självriskeliminering.


Vi hjälper dig

Byggföretag

Från nyproduktion till ROT - Vi genomför installationer och service av allt från hela badrum och avlopps- och tappvattensystem till värmedistribution och -produktion. Storlek och typ av jobb varierar mellan villabyggen, flerfamiljshus, kontor och industri.

Fastighetsägare

Nya badrum eller servicepartner - Vi kan vi byta ut stammar och renovera alla badrum eller vara din servicepartner dit hyresgäster kan vända sig när element strular eller kranar droppar.

Bostadsrättsförening

Från stambyte till droppande kranar - Vi jobbar med stambyten, renovering av tvättstugan, nya badrum, byten av termostater och element samt service på värmesystem, droppande kranar och stopp i avloppet.