Kvalitet & Miljö - Bad & Värme

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

K&E Rör AB har som målsättning att uppfylla våra kunders krav och förväntningar samt driva verksamheten under goda ekonomiska former och upprätthålla en god arbetsmiljö.
Som ett led i detta så arbetar vi efter:

  • långsiktig planering gällande investering i kompetens och teknisk utrustning
  • att uppnå ständiga förbättringar med hjälp av erfarenheter från våra uppdrag
  • att hålla hög kvalitet på produkter och tjänster

Miljöpolicy

K&E Rör AB strävar efter att arbeta med material och metoder, som skonsamt påverkar den inre och yttre miljön. För att uppnå detta så skall:

  • våra medarbetares kunskap om miljöns betydelse ständigt ökas
  • val av material och arbetsmetoder utföras utifrån miljökrav
  • vi följa gällande miljölagar och förordningar
  • vi medverka för en god energihushållning
  • vi genom ständiga förbättringar utveckla vårt miljöarbete

Arbetsmiljöpolicy

K&E Rör AB anser att en god arbetsmiljö är av stort intresse eftersom den gör att vår viktigaste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete.Vi har ambitionen att ständigt förbättra och utveckla arbetsmiljön för de anställda och genom en öppen attityd och diskussion med samtliga försöka skapa möjlighet för alla att kunna utvecklas i arbetet.

Vid all planering skall omsorgen om personalens hälsa och arbetsmiljö prioriteras.
Detta innebär bland annat att inför beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna noggrannt bedömas i samarbete med de anställda, och eventuellt företagshälsovården.
Åtgärder skall därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker för personalens hälsa och arbetsmiljö.

Byt ort
 
                        
Välj ort

INSPIRATION & INSTALLATION

Vi hjälper dig hela vägen från inspiration till färdig installation och uppföljande service.

RITA & PLANERA

Vi hjälper dig med allt från att rita, planera och välja badrumsinredning till att projektera, bygga och installera alltihop.

FINANSIERA

Vi hjälper dig med finansieringen. Vi tar totalansvar för hela bygget och garanterar dig ett fast pris och ett klart-före-datum.

Våra tjänster

Avloppsrensning

Rinner vattnet undan dåligt i avloppet? Det är kanske till och med stopp? Använd inte…

Eget vatten & avlopp

Från vattenanalys, service av vattenfilter, fritidstoaletter till att dra in vatten och…

Energikalkyl

Spara upp till 80%. Använd vår energikalkylator och se hur mycket du kan spara!

Installerat-och-klart – Så går det till

Ett installerat-och-klart-pris är, som det låter, priset för en komplett installation,…

Jourservice

Naturligtvis ställer vi upp för våra avtalskunder när det behövs! Vattenläckor uppstår…

Komplett badrum – Så går det till

Här ser du 10 trygga steg till nytt badrum. Vid hela badrumsrenoveringar gör vi ett…

Ombyggnation

Vi kan hjälpa till med hela renoveringar, byggprojekt eller rådgivning kring hur…

Rådgivning

Önskar du rådgivning? Våra utbildade och erfarna installatörer kan både råda och avråda…

Renovera badrum

Vi kan renovera badrum till fast pris. Vi kan ta ansvar för hela din badrumsrenovering, så…

Rörmokarhjälp

Från droppande kranar, byte av WC-stol till installation av diskmaskiner. Det löser vi!

Rotavdraget

Vi hanterar rotavdraget och ser till att allt blir rätt. Skattereduktionen lämnas som en…

Säkra vatteninstallationer

Installation av toalett, blandare, värmepump mm utförd enligt gällande regler av…

Värme & kyla

Våra värmeexperter hjälper till med rådgivning för att hitta den mest kostnadseffektiva…

Vattenanalys

Vattenfilter ger ett gott och rent vatten, men det kräver underhåll. Enklaste sättet är att…

Vi ritar ditt badrum i 3D

Vi gör en 3D-ritning av ditt nya badrum och kan prova med olika badrumsmöbler, kakel och…

Videofilmning av avloppsledning

Vi tar oss in i dina långa och smala avloppsledningar och kontrollerar dess skick med video. Vi…

Våra medarbetare

Kontakta oss