Rent vatten

Säkerställ att vattnet i kranen är rent

Vattenfilter är första steget till friskt vatten. Vi ger dig klara besked om ditt vatten och ett förslag till lämplig rening.

Vattenbesparande blandare

Är det okej att dricka vattnet? Behövs en vattenanalys?

Att få problem med dricksvattnet är aldrig kul. I värsta fall kan missfärgat, grumligt och illaluktande vatten leda till allvarliga skador. Du bör omgående göra en vattenanalys om ditt vatten…

Upptäck läckage i tid

vattenbesparande blandare

Vattenbesparande blandare – Så sparar du på vårt vatten

Spara vatten och motverka vattenbristen genom att byta ut din gamla blandare – Utan att tappa funktion! Byt till en modern vattenbesparande blandare.
vatette vattenfelsbrytare

Förebygg vattenskador med vattenfelsbrytare

Varje år drabbas tusentals villaägare av vattenskador som skulle kunna undvikas med en vattenfelsbrytare.