Jet- eller tryckpump till fritidshuset?

Dags för pumpbyte?

En välskött jetpump kan hålla i 20 år. Men börjar du uppleva problem så kan det vara dags för ett byte. Här är några vanliga tecken:

• Pumpen går igång direkt när du vrider på kranen. Hela systemet har blivit ”stumt”

vilket förmodligen beror på att membranet i tanken är förstört eller att lufttrycket är för lågt. Detta sliter hårt på pumpen.

• Missljud från pumpen? Den kanske suger luft därför att brunnen sinar eller ledningen läcker. Då riskerar den att skära.

• Trycktanken börjar rosta sönder.

• Dålig kapacitet och svagt tryck.

Ungefär 1,2 miljoner svenskar får sitt vatten från en egen brunn och är därför också beroende av en effektiv och pålitlig pumplösning. Men det är inte alldeles enkelt att åstadkomma just det. Ett pumpsystem måste anpassas till förutsättningar och behov för varje hus och familj. Och det är mycket att ta hänsyn till om det ska bli bra, till exempel vilken brunnstyp man har och hur vattentillgången ser ut, men också brunnens placering och ledningsdimensioneringen. Och så givetvis även vattenförbrukningen.

Låt ett VVS-proffs göra jobbet

Alltsammans ska också installeras professionellt. Och vill du vara på säkra sidan så ska du låta en certifierad VVS-montör göra jobbet. Då får du en optimal lösning för dina behov och du vet att hela installationen blir rätt. Dessutom får du råd om hur du ska sköta din nya pump, så att den håller länge.

Två typer av pumpar

Man skiljer generellt på två sorters pumpar för dagligt bruk, tryckpumpar och jetpumpar. Tryckpumpar sänks ner i brunnen och trycker upp vattnet i ledningssystemet. De har en helt annan kapacitet än jetpumpar och det är den enda typ man använder till borrade brunnar. Jetpumpar suger istället upp vattnet ur brunnen och placeras ofta inomhus. Det är den vanligaste typen för grävda brunnar.

Jetpump vs Tryckpump

-Jetpumpen, som tillsammans med tryckkärl ofta kallas pumpautomat, har också en praktiskt begränsning. Den klarar bara att suga upp vatten motsvarande 8-10 meter, och det påverkas inte bara av brunnens djup utan även av vattenledningen och husets höjd. Ofta blir inte vattentrycket tillräckligt. Dessutom kräver pumpautomaten mer underhåll av sin ägare. Två gånger om året måste man kontrollera lufttrycket i tryckkärlet för att membranet inte ska förstöras, vilket i sin tur leder till att pumpen också går sönder. Och i fritidshus måste man fylla upp systemet med vatten manuellt efter vinteravstängningen på våren. En tryckpump startar man bara genom att trycka på knappen!

Välja pump för grävd brunn

-Alla som idag har gamla grävda brunnar behöver förr eller senare byta sin pump. Förmodligen har man idag en jetpump och hamnar då i valet om man ska skaffa en likadan eller byta upp sig till en tryckpump, som har en rad nya fördelar. Dessvärre är den dyrare än jetpumpen, berättar Tom Holmgren från Robota, som levererar pumpar till Bad & Värme.

-De största fördelarna är förstås den stora kapaciteten och den låga ljudnivån. Alla som har en jetpump känner till det irriterande ljudet när den sätter igång, ofta även mitt i natten så att alla vaknar. En tryckpump hörs nästan inte alls eftersom den är nedsänkt ute i brunnen.


7 skäl att byta till en tryckpump

Jetpumpar har flera begränsningar. Vi ger dig 7 skäl att byta till en tryckpump!