Installatörsföretagen

Branschen står inför viktiga förändringar som en följd av ökad digitalisering, branschglidning och utveckling av nya teknikområden. Förmågan och viljan till förnyelse är fortsatt centralt i samhällsutvecklingen, idag mer än någonsin! 

Företag som är anslutna till Installatörsföretagen har krav på sig att hålla sig uppdaterad gällande regelverk och metoder.
Branschens vision är att underlätta människors liv genom intelligent och säker teknik.

Mer om Installatörsföretagen