Trygg och prisvärd installation av E|S luft/vattenvärmepump

Allt detta ingår i vår kompletta standardinstallation av E|S luft/vattenvärmepump, med respektive utan integrerad tank.

AWH

 1. Växlare, dvs. värmepumpens innerdel, placeras i pannrum med max 5 m kopparrör mellan växlare och panna.
 2. Dockning sker direkt mot befintlig panna (via bottenplugg och expansionsledning). I de fall inkoppling direkt mot pannvolymen inte är möjlig görs inkoppling via värmesystemets returledning.
 3. Installatören kopplar upp värmepumpen mot befintligt system och monterar nödvändiga avstängningsventiler samt smutsfilter (samt avluftningsfilter) mellan värmesystem och värmepump.
 4. Värmepumpens utomhusenhet, dvs. kompressor och fläktenheten, monteras maximalt 7 m från inomhusdelen och placeras på väggkonsol (max 1,5 meter ovan mark). Placering beslutas i samråd mellan installatör och kund.
 5. Utomhusenheten kan mot tillägg monteras på markstativ. Även plattläggning för markstativ kan ske mot tillägg.
 6. Håltagning för rörförbindelse mellan ute och innerdel ingår i priset för alla väggmaterial utom betong. Håltagning i betong kan ske mot tillägg.
 7. Köldmedierören monteras mellan utomhusenhet och inomhusenhet. Dessa finns i olika längder upp till 7 m.
 8. Driftsättning och funktionskontroll av värmepump.

AWT (med integrerad tank)

 1. Inomhusenhet med integrerad tank för tappvatten och husuppvärmning samt styrpanel placeras i pannrum med max 5 m kopparrör mellan inomhusmodul och anslutningspunkt på befintliga värmeledningar.
 2. Montering av utomhusenhet sker med väggkonsol på ytterväggen till pannrummet (max 1m ovan mark). Utomhusenheten kan mot tillägg monteras på markstativ. Även plattläggning för markstativ kan ske mot tillägg.
 3. Värmepumpen ansluts mot befintligt värmesystem. Befintlig panna kopplas bort från systemet. Bortforsling av ursprunglig panna samt annan utrustning ingår ej, men kan ske mot tillägg.
 4. Rördragning samt rörmaterial ingår för erforderlig anslutning mot ledningar för värme och tappvatten. Köldmedierör monteras mellan utomhusenhet och inomhusenhet med max 7 meter.
 5. VVS komponenter och monteringsmaterial för fackmannamässig anslutning av ES värmepumpen mot befintligt vattenburet värmesystem ingår, inklusive blandventil för anslutning av mot tappvatten samt avstängningsventiler. Kostnad för elinstallation tillkommer.
 6. Håltagning för rörförbindelse mellan ute och inomhusenhet ingår i priset för alla väggmaterial, utom betong. Håltagning i betong kan ske mot tillägg.
 7. Driftsättning av anläggning samt grundläggande genomgång av systemet med kund.

Se även avsnittet E|S Värmepumpar under Produktspecifika villkor i Villkor för Installerat-och-klart-pris.

E|S

E|S är en leverantör av effektiva värmesystem som sänker dina energikostnader.

Deras produkter kan anslutas till befintliga system, kompletteras med produkter från andra varumärken eller utgöra delar av eller helheten i en komplett systemlösning.

Visa alla produkter