Rätt vattenprov, rätt vattenfilter.

För att kunna ta fram korrekt vattenfilter så behöver vi alltid få ett färskt vattenprov som uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer vid analys av dricksvatten.

Analys av dricksvatten

Utan en komplett vattenanalys är det tjänstefel att rekommendera någon form av filterlösning.

Aqua Invents historia börjar 1984. Aqua Invent grundades i Lund av paret Lennart Nilsson och Agneta Blennow, båda med rötter inom vattenrening. Till en början använde de sin egna lada på gården som förvaring för allt material, men med åren har företaget hittat sin rätta plats i våra nuvarande lokaler i Lomma.

Idag är Aqua Invent ett ledande vattenreningsföretag med egen tillverkning av vattenfilter. Vi levererar vattenreningslösningar åt hushåll, lantbruk, samfälligheter, industri, sjukhus och till flera större internationella projekt. Vi älskar det vi gör och försöker alltid att ligga i framkant för att följa med branschens utveckling.

Vårt kompletta vattenprov
Trygghetspaketet

  • Kemisk basanalys
  • Tungmetaller
  • Mikrobiologisk analys
  • 40 st parametrar
  • SGS Analytics Ackrediterat laboratorium

Klicka på en av trygghetspaketen för att läsa mer om samtliga parametrar som analyseras.

Tips & Råd