Du utnyttjar väl rotavdraget?

Vid renovering, ombyggnation eller tillbyggnad.

När du anlitar oss på Bad & Värme för ett VVS-jobb, är det enkelt. Vi har färdiga rutiner för hur vi hanterar ditt rotavdrag och ser till att allt blir rätt för dig.

Skattereduktionen lämnas som en skattelättnad direkt på fakturan från hantverkaren. Det är viktigt att du själv har koll på hur mycket av rotavdraget du utnyttjar under året. Om det skulle visa sig att en kund redan utnyttjat hela sin rätt till skattereduktion måste hantverkaren kräva resten av betalningen.

Vilka arbeten ger rätt till avdrag?

Det är enbart arbetskostnaden som ger avdrag. På skatteverkets hemsida finns en lista där du kan se allt som ger rätt till rotavdrag och vad som inte gör det. Läs mer på skatteverket.se

Vi kan även hjälpa till med finansiering