Du utnyttjar väl rotavdraget?

Om du ska renovera, bygga om eller bygga till huset kan du utnyttja ROT-avdraget.

Skattereduktionen lämnas som en skattelättnad direkt på fakturan från hantverkaren. Det är enkelt för dig som kund och husägare, men lite mer pappersarbete för hantverkaren, som ska slutreglera ekonomin med skattemyndigheten. Det är viktigt att du själv har koll på hur mycket av rotavdraget du utnyttjar under året, så att du inte överskrider gränsen. Om det skulle visa sig att en kund redan utnyttjat hela sin rätt till skattereduktion blir det ingen utbetalning från Skatteverket. Då måste hantverkaren vända sig till kunden igen och kräva resten av betalningen.

När du anlitar oss på Bad & Värme för ett VVS-jobb, är det enkelt. Vi har färdiga rutiner för hur vi hanterar ditt rotavdrag och ser till att allt blir rätt för dig.

Vilka arbeten ger rätt till avdrag?
Det är enbart arbetskostnaden som ger avdrag, inte kostnader för material, utrustning och resor. På skatteverkets hemsida finns en lista där du kan se allt som ger rätt till rotavdrag och vad som inte gör det.

Vi hanterar ditt rotavdrag.

Rotavdraget är max 30% av arbetskostnaden och får tillsammans med rutavdrag uppgå till max 50 000 kr per person och år. Om du och din man/fru äger huset ihop kan ni få en skattereduktion på 50 000 kr vardera.

Läs mer på skatteverket.se