Integritetspolicy

Information om insamling och behandling av personuppgifter.

Vi på Bad & Värme värnar om våra kunders integritet och strävar alltid efter att samla in personuppgifter på ett säkert och hänsynsfullt sätt.
Personuppgiftsansvarig

Sveriges Bad & Värmebutiker AB, org nr. 556510-1176, Torggatan 9, 722 15 Västerås, kundcenter@bad-varme.se, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Bad & Värme.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter till exempel när du gör en bokning eller fyller i ett kontaktformulär. Dina uppgifter används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Dina personuppgifter lagras i 12 månader efter senaste bokning eller kontakt.

Nyhetsbrev

Följande personuppgifter behandlar vi i samband med prenumeration på vårt nyhetsbrev:

– E-postadress
– Din närmaste återförsäljare

Dina personuppgifter lagras tills dess att du säger upp prenumerationen och högst 12 månader därefter.

Magasinet

Följande personuppgifter behandlar vi i samband med prenumeration på vårt magasin:

– Namn
– Adress (eller e-postadress om du har valt digitalt utskick)

Dina personuppgifter lagras tills dess att du säger upp prenumerationen och högst 12 månader därefter. Kontakta Bad & Värmes kundcenter för uppsägning:
Telefon: 0200-751 90 00
E-post: kundcenter@bad-varme.se

Dina rättigheter

Vi behandlar endast uppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig eller begära att dina uppgifter tas bort.

Du har även rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör det till Integritetsskyddsmyndigheten här.

Behandling av tredje part

Bad & Värme kan komma att lämna ut dina personuppgifter till underleverantörer, i de fallen tecknar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Säkerhet

Du ska känna dig trygg när du lånar ut dina personuppgifter oss. Vi hanterar endast den informationen vi anger vid insamlingen av personuppgifterna, och endast av de personer som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete. Lagringen sker enligt branschstandard för säkerhet.