Fastighetsägare

Nya badrum eller servicepartner

Tillsammans med både privata och offentliga fastighetsägare kan vi byta ut stammar och renovera alla badrum eller agera som VVS Servicepartner dit hyresgäster kan vända sig när element strular eller kranar droppar.

Även om vi är störst på bostäder, jobbar vi även med kontor och industri, där vi exempelvis hanterar produktionsanläggningar som är beroende av vatten, kyla eller värme.

Totalansvar

Som totalentreprenörer för projektet tar vi övergripande ansvar för hela bygget från A–Ö. Praktiskt och juridiskt. Detta gäller stora som små projekt.

Avtalsprislista för avtalskunder

Våra avtalskunder får givetvis en avtalsprislista med förmånliga villkor.

Partnering – Delad entreprenad

Ingå samarbeten med stora som små byggare och byggkonsulter för att tillsammans åta sig helhetsprojekt.

Riks- och storkundsavtal

Vi har ramavtal med aktörer som kataloghusföretag, rikstäckande hyresvärdar, bostadsrättsföreningsorganisationer, fastighetsbolag, kommuner och industrier.

vvs servicepartner
Våra vattentäta samarbetsformer

Oavsett vilken storlek ditt projekt har, så hjälper vi dig med allt ifrån att ta en totalentreprenad för ett stort installationsjobb eller agera som VVS Servicepartner till hyreshus, där problem med kranar och element kan vara vanliga problem. Vi kan också gå in och vara partners när det rör sig om större jobb som att installera hundra badrum.

Vi avlastar dig.

Våra certifieringar och garantier ger dina medlemmar och hyresgäster trygghet, vilket avlastar ditt ansvar.