Vi hjälper dig

Byggföretag

Från nyproduktion till ROT - Vi genomför installationer och service av allt från hela badrum och avlopps- och tappvattensystem till värmedistribution och -produktion. Storlek och typ av jobb varierar mellan villabyggen, flerfamiljshus, kontor och industri.

Fastighetsägare

Nya badrum eller servicepartner - Vi kan vi byta ut stammar och renovera alla badrum eller vara din servicepartner dit hyresgäster kan vända sig när element strular eller kranar droppar.

Bostadsrättsförening

Från stambyte till droppande kranar - Vi jobbar med stambyten, renovering av tvättstugan, nya badrum, byten av termostater och element samt service på värmesystem, droppande kranar och stopp i avloppet.


Referenser

Fler referenser

El- och rörentreprenad Värgårdsskolan

Byggföretag Kinda kommun gör en om- och tillbyggnad av Värgårdsskolan i Kisa under tre år. Karlssons El & VVS i Kisa utför både el- och rörentreprenaden.

Elentreprenad Bergdala Äldrecenter

Fastighetsägare Karlssons El & VVS i Kisa utförde elentreprenaden när Stiftelsen Kindahus byggde nytt äldreboende.

Elentreprenad Pappersmaskin 3 i Kisa

Fastighetsägare När Pappersbruket i Kisa bytte ut/byggde om Pappersmaskin 3 utförde Karlssons El & VVS elentreprenaden vilket sysselsatte 10 montörer i 18 månader.

Bergvärmepump i Horn

Fastighetsägare Karlssons El & VVS i Kisa monterade sin största bergvärmepump på 40 kW med en total borrhålslängd på 825 m fördelat på 5 borrhål åt Stiftelsen Kindahus.

Torsby flygplats

Byggföretag När Torsbys nya flygplats uppfördes, var Installationsgruppen med i både driftsbyggnaden och terminalbyggnaden.

Panncentral i Malung

Byggföretag För att sänka kostnaderna för energiförsörjningen så fick Installationsgruppen i uppdrag av Malungs kommun att bygga en panncentral.

Här finns vi:

Östersund | Bad & Värme Norderåsens VVS

Vänligen välj privat eller företag

  • Privatpersoner
  • Byggföretag
  • Fastighetsägare
  • Bostadsrättsförening