Pump

Filtrera
Sortera efter
Sortera efter

Tyvärr hittar vi inga produkter

Testa att justera dina filter

Pump
I flertalet situationer som involverar vatten av något slag så kan man vara i behov av en pump.

Kanske behöver man en avloppspump som kan hjälpa till att pumpa iväg avloppsvattnet. Det kan även vara så att man behöver investera i en komplett avloppspumpstation. En sådan behöver man om man ska pumpa vatten till en högre punkt där självfall inte går att få. En avloppspumpstation kan även vara användbar om man behöver pumpa vattnet i fråga en längre sträcka.

Nu är det ju inte endast när det gäller avloppsvatten som man kan behöva en pump. Detsamma gäller för vatten där en pump kan hjälpa till med vattenförsörjning av hushållet eller kanske för trädgård och bevattning. Det kan också vara aktuellt med en länspump eller dräneringspump när vatten behöver komma bort från huset eller tomten.

Vi har även ett brett sortiment av pumpar för renvatten. Du kan exempelvis hitta djupbrunnspump, jetpump eller universalpump bland våra produkter.