6-årig Trygghetsförsäkring​

Skulle något hända inom sex år, så täcker försäkringen dels självrisken för din hemförsäkring, dels det åldersavdrag som ditt försäkringsbolag gör vid en skada. Ingår alltid* i våra jobb utan extra kostnad.​

Trygghetsförsäkringen i korthet:

Kompletterar din villa- eller fritidshusförsäkring i sex år.

Täcker din självrisk upp till 5 000 kr.

Kompenserar dig med upp till 100 000 kronor för det åldersavdrag som ditt försäkringsbolag gör på maskiner, material och arbete när de beräknar sin ersättning.

Gäller oavsett vad som orsakat skadan, så länge det finns ett samband med vår installation.

Gäller installationer där totalkostnaden varit minst 20 000 kr.

Gäller såväl beställaren som ägaren av installationen, d.v.s försäkringen följer huset.

* Gäller hos medlemsföretag som har Bad & Värmes företagarförsäkring.