Installationsvillkor

Villkor för Installerat-och-klart-pris

Generella villkor

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

 • Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges
 • Vattenavstängning ska finnas och fungera
 • Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs
 • Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs
 • Inga andra oförutsedda arbeten krävs
 • Elinstallation ingår ej
 • Gäller inom en mils radie från den Bad & Värmebutik som levererar de produkter och tjänster som köpts (lokala avvikelser förekommer)

Observera att ROT ej gäller på Åland.

Produktspecifika villkor

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för respektive produkttyp:

Blandare

 • Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”
 • Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm
 • För Oras Optima 2727F krävs elanslutning i diskbänksskåpet

Duschar

 • Priset gäller ej om golvbrunnen måste flyttas
 • Vattenledningarna inte är dragna vid golvet (kostnad för rördragningsprofil tillkommer i detta fall)
 • Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Badkar

 • Golvbrunn finns tillgänglig där badkar placeras och har uttag för badkar
 • Gäller ej utbyte av inbyggnadsbadkar

Golvvärme

 • Flytspackling (golvavjämning) av golv ingår ej
 • Demontering av gammalt ytskikt ingår ej
 • Priset gäller vid montering på betonggolv
 • Priset gäller vid anslutning till kopparrör
 • Åtgärd av felaktig och bristfällig byggkonstruktion samt fuktproblem ingår inte

Möbler

 • Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Pumpautomater

 • Priset gäller vid byte av en enfas pumpautomat
 • Befintlig pump måste ha en fungerande bottenventil

Radiatorer

 • Gäller ej rörsystem med anslutningar mitt på radiatorn
 • Gäller under förutsättningen att väggen inte är en kalkstensvägg
 • Gäller ej i flerfamiljshus där flera bostäder är anslutna till samma värmekälla
 • Demontering av elementnischer och köksskåp ingår ej
 • Priset gäller utbyte av vägghängda vattenradiatorer

Toaletter

 • Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm
 • Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs

Handdukstorkar

 • El finns tillgängligt inom 1 meter (gäller el och kombi)
 • Jordfelsbrytare finns installerat (gäller el och kombi)
 • Installation i våtzon 2
 • Avstängning av värmesystem möjligt (vatten)
 • Radiator eller befintlig handdukstork finns i nära anslutning (inom 1 meter) till placering av handdukstork (vatten)
 • Radiator ersätts av handdukstork
 • Gäller villa (vatten)

Kompletta badrum

 • Inkommande vatten ska uppfylla dagens branschregler.
 • Inredningen monteras på samma position som det som ersätts.
 • RIVNING & BORTFORSLING av den gamla badrums inredningen (dusch, WC-stol, tvättställ/badrumsmöbel).
 • RIVNING kakel, klinker eller våtrumsmatta på vägg och golv.
 • UPPSÄTTNING av väggskiva enligt gällande branschregler.
 • BYTE av golvbrunn standardmodell i plast. Brunnen monteras på samma position som den som ersätts.
  Gäller badrum, ej gästtoa.
 • FLYTSPACKLING av golv med godkänt fall till golvbrunnen.
 • UPPSÄTTNING av nytt kakel, klinker eller våtrumsmatta
  med godkänt fuktspärrsystem enligt gällande branschregler.
 • MÅLNING tak.
 • MONTERING av nya utanpåliggande kromade kopparrör.
 • MONTERING & INKOPPLING av nya badrumsmöbler, duschvägg, WC-stol, tvättställsblandare och duschblandare med duschstångset. Inredningen monteras på samma position som den som ersätts.
 • 6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING med självriskeliminering vid eventuell skada.

Cinderella förbränningstoalett el

 • Utvändig dragning av utluftsrör (ej genomgång tak)
 • Cinderellan installeras mot yttervägg
 • El finns framdraget där Cinderellan installeras

Luft/vattenvärmepump

 • Max avstånd mellan ytter- och innerdel 5 m
 • Erforderlig (lediga säkringar) el finns tillgängligt inom 5 m
 • Håltagning i trä, leca eller tegel (ej bränt)
 • Bortkoppling av befintlig panna. (Kapning av rör och samt flytta befintlig panna inom installationsutrymmet)
 • Inkoppling av värmepump mot befintligt vattenburet system och varmvatten
 • Isolering samt kanaler på utvändig rördragning
 • Igångsättning för test av värmepump
 • Instruktion till kund i handhavande
 • Tätning av fasadgenomföring (ej återställande av ytbeklädnad)

Tillkommer:

 • Demontering och borttransport av panna offereras
 • Demontering och borttransport av oljetank offereras
 • Asbestsanering offereras
 • Markberedning utedel offereras
 • Kondensvattenrör 1 m 1 413 kr

Allmänna vilkor

Information om villkor för ångerrätt, returer, återbetalning och reklamationer vid bokning av installerat-och-klart-produkt.

Installerat-och-klart

Allt vi säljer kan vi också installera – proffsigt och säkert! Fast pris på produkt och installation.