Installationsvillkor

Villkor för Installerat-och-klart-pris

Generella villkor

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

 • Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges
 • Vattenavstängning ska finnas och fungera
 • Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs
 • Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs
 • Inga andra oförutsedda arbeten krävs
 • Elinstallation ingår ej
 • Gäller inom en mils radie från den Bad & Värmebutik som levererar de produkter och tjänster som köpts (lokala avvikelser förekommer)

Observera att ROT ej gäller på Åland.

Produktspecifika villkor

För att angivna priser ska gälla finns följande villkor för respektive produkttyp:

Blandare

 • Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”
 • Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm
 • För Oras Optima 2727F krävs elanslutning i diskbänksskåpet

Duschar

 • Priset gäller ej om golvbrunnen måste flyttas
 • Vattenledningarna inte är dragna vid golvet (kostnad för rördragningsprofil tillkommer i detta fall)
 • Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Badkar

 • Golvbrunn finns tillgänglig där badkar placeras och har uttag för badkar
 • Gäller ej utbyte av inbyggnadsbadkar

Golvvärme

 • Flytspackling (golvavjämning) av golv ingår ej
 • Demontering av gammalt ytskikt ingår ej
 • Priset gäller vid montering på betonggolv
 • Priset gäller vid anslutning till kopparrör
 • Åtgärd av felaktig och bristfällig byggkonstruktion samt fuktproblem ingår inte

Möbler

 • Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Pumpautomater

 • Priset gäller vid byte av en enfas pumpautomat
 • Befintlig pump måste ha en fungerande bottenventil

Radiatorer

 • Gäller ej rörsystem med anslutningar mitt på radiatorn
 • Gäller under förutsättningen att väggen inte är en kalkstensvägg
 • Gäller ej i flerfamiljshus där flera bostäder är anslutna till samma värmekälla
 • Demontering av elementnischer och köksskåp ingår ej
 • Priset gäller utbyte av vägghängda vattenradiatorer

Toaletter

 • Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm
 • Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs

Handdukstorkar

 • El finns tillgängligt inom 1 meter (gäller el och kombi)
 • Jordfelsbrytare finns installerat (gäller el och kombi)
 • Installation i våtzon 2
 • Avstängning av värmesystem möjligt (vatten)
 • Radiator eller befintlig handdukstork finns i nära anslutning (inom 1 meter) till placering av handdukstork (vatten)
 • Radiator ersätts av handdukstork
 • Gäller villa (vatten)

Cinderella förbränningstoalett el

 • Utvändig dragning av utluftsrör (ej genomgång tak)
 • Cinderellan installeras mot yttervägg
 • El finns framdraget där Cinderellan installeras

Luft/vattenvärmepump

 • Max avstånd mellan ytter- och innerdel 5 m
 • Erforderlig (lediga säkringar) el finns tillgängligt inom 5 m
 • Håltagning i trä, leca eller tegel (ej bränt)
 • Bortkoppling av befintlig panna. (Kapning av rör och samt flytta befintlig panna inom installationsutrymmet)
 • Inkoppling av värmepump mot befintligt vattenburet system och varmvatten
 • Isolering samt kanaler på utvändig rördragning
 • Igångsättning för test av värmepump
 • Instruktion till kund i handhavande
 • Tätning av fasadgenomföring (ej återställande av ytbeklädnad)
 • Transportväg in till plats för installation ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
 • Eventuellt skydd av golv, möbler etc. ombesörjs av beställaren.
 • Fungerande golvbrunn/tätskikt ska finnas i utrymmet för installation.
 • Fundament för utomhusdel ombesörjs av kund.

Tillkommer:

 • Demontering och borttransport av panna offereras
 • Demontering och borttransport av oljetank offereras
 • Asbestsanering offereras
 • Markberedning utedel offereras
 • Kondensvattenrör 1 m 1 413 kr

Installationsvillkor för Komplett badrum hittar du här.

installerat-och-klart-pris

Installerat-och-klart

Allt vi säljer kan vi också installera – proffsigt och säkert! Fast pris på produkt och installation.

Allmänna vilkor

Information om villkor för ångerrätt, returer, återbetalning och reklamationer vid bokning av installerat-och-klart-produkt.

Installationsvillkor – Komplett badrum

Angivet pris för Komplett badrum gäller med vissa villkor. Läs mer om dem här.