Villkor för Installerat-och-klart-pris

Generella villkor

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

 • Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges
 • Vattenavstängning ska finnas och fungera
 • Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs
 • Ingen omdragning av vattenledningsrör krävs
 • Inga andra oförutsedda arbeten krävs
 • Elinstallation ingår ej
 • Gäller inom en mils radie från den Bad & Värmebutik som levererar de produkter och tjänster som köpts (lokala avvikelser förekommer)

Observera att ROT ej gäller på Åland.

 

Produktspecifika villkor

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för respektive produkttyp:

Blandare

 • Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”
 • Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm
 • För Oras Optima 2727F krävs elanslutning i diskbänksskåpet

Dusch och badkar

 • Priset gäller ej om golvbrunnen måste flyttas
 • Vattenledningarna inte är dragna vid golvet (kostnad för rördragningsprofil tillkommer i detta fall)
 • Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Golvvärme

 • Flytspackling (golvavjämning) av golv ingår ej
 • Demontering av gammalt ytskikt ingår ej
 • Priset gäller vid montering på betonggolv
 • Priset gäller vid anslutning till kopparrör
 • Åtgärd av felaktig och bristfällig byggkonstruktion samt fuktproblem ingår inte

Möbler

 • Väggarna ska vara ordentligt kottlade

Pumpautomater

 • Priset gäller vid byte av en enfas pumpautomat
 • Befintlig pump måste ha en fungerande bottenventil

Radiatorer

 • Gäller ej rörsystem med anslutningar mitt på radiatorn
 • Gäller under förutsättningen att väggen inte är en kalkstensvägg
 • Gäller ej i flerfamiljshus där flera bostäder är anslutna till samma värmekälla
 • Demontering av elementnischer och köksskåp ingår ej
 • Priset gäller utbyte av vägghängda vattenradiatorer

Toaletter

 • Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm
 • Priset gäller ej om kapning av gjutjärnsavloppsrör krävs

E|S Värmepumpar

 • Kund ansvarar att befintlig anläggning är i fungerande skick för ev. dockning av värmepump samt med normala returtemperaturer som ej överstiger 45 grader på värmesystem.
 • Vid installationen av modell AWH V5 förutsätts att det i pannrummet finns framdraget el till 2 st 16 A-arbetsbrytare med separata säkringar och jordfelsbrytare.
 • Vid installationen av modell AWH V5+ förutsätts att det i pannrummet finns framdraget el till 1 st 20 A-arbetsbrytare med separata säkringar och jordfelsbrytare.
 • Vid installation av modell AWT V5+ förutsätts att kunden ombesörjer framdragning av el till 1 st arbetsbrytare för 3-fas, 16 A samt 1 st brytare för 1-fas, 10A.

Komplett badrum

 • Inkommande vatten ska uppfylla dagens branschregler
 • Inredningen monteras på samma position som det som ersätts

 

Installerat-och-klart-villkor

Allmänna villkor

Information om villkor för ångerrätt, returer, återbetalning och reklamationer vid bokning av installerat-och-klart-produkt.

Installerat-och-klart

Allt vi säljer kan vi också installera - proffsigt och säkert!