Allmänna villkor

Våra allmänna villkor gäller vid bokning av produkt och/eller tjänst på www.bad-varme.se. OBS! Vid köp av produkt och/eller tjänst direkt i butik eller från installatör gäller butikens/installatörens villkor.

Betalning

Betalning görs till den butik/installatör som produkt(er) och/eller tjänst(er) köpts av.

Faktura- och eventuella påminnelseavgifter kan tillkomma.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att du har tagit emot varan.

Vill du ångra ditt köp måste du meddela butiken detta innan ångerfristen gått ut. Meddelandet måste klart och tydligt ange vilket köp det rör sig om och att du ångrar köpet.

Använd gärna den ångerblankett som Konsumentverket tagit fram.

Varan som returneras ska vara i oförändrat skick. Du får inte använda varan eller hantera den på ett sätt som inte är nödvändigt. Så snart installation av varan påbörjats är den inte längre att betraktas vara i oförändrat skick.

Du måste också bevisa att varan är köpt av Bad & Värme-butiken/installatören.

Undantag

Ångerrätten gäller inte för en installation som har fullgjorts under ångerfristen om du skriftligen bett om eller godkänt att installationen ska utföras innan ångerfristen löpt ut.

Returvillkor

Om du ångrar ditt köp måste du returnera tillbaka varan till den butik/installatör du gjort affären med utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet.

Varan som returneras ska vara i oförändrat skick, komplett (t.ex. med bruksanvisningar) och i originalemballage, annars kan vi komma att kräva ersättning för varans värdeminskning.

Du står själv för kostnaden för returfrakten. Notera också att du är ansvarig för varan tills att butiken tagit emot den.

Återbetalning

Om du ångrar ditt köp av varan kommer vi att återbetala allt det du betalat till oss, även t.ex. leveranskostnader.

Om du ångrar köpet av en vara som är en del av ett paket återbetalas det belopp som återstår när köpeskillingen minskats med övriga varors ordinarie pris.

Återbetalningen sker först när butiken/installatören fått tillbaka varan från dig.

Beroende på betalningsmetod kommer vi att kreditera din faktura, återbetala kontant eller återbetala till det kort/bankkonto från vilket betalningen drogs vid köpet.

Om du bett om eller godkänt att installation av vara ska börja utföras innan ångerfristen löpt ut förbehåller vi oss rätten att ta betalt för det arbete som hunnit utföras före det att du meddelat oss att du ångrar köpet.

Kostnad för återställning

Vid nyttjande av ångerrätt på en installation har vi rätt att ta betalt för det arbete och material som krävs för att återställa installationsutrymmet till det skick det var innan installationen påbörjades. Det kan t.ex. vara kakel som måste bytas ut.

Reklamation

Om din vara skulle vara felaktig kan du ha rätt reklamera ditt köp. Du kan då ha rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller, i allvarliga fall, ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Du kan dessutom ha rätt att kräva skadestånd.

Om du anser att en vara är felaktig ska du inom skälig tid skriftligen meddela till din valda butik och beskriva felet. Ange referensnummer och orderdatum i meddelandet.

Du måste senast reklamera felet inom tre år från det att du har tagit emot varan.

Vid giltig reklamation står vi för alla dina kostnader som uppstått i samband med reklamationen.