Riktlinjer för Bad & Värmes sociala mediekanaler

Bad & Värmes centrala sociala mediekanaler sköts av Bad & Värmes servicekontor. Dessa kanaler är öppna och kan läsas av alla. Bad & Värmes medlemmar, det vill säga butiker och installatörer ansvarar för sina egna sociala mediekanaler.

Vad får man inte publicera?

🛀🔥🔧🚿🚽💧🌡️

Hos oss är alla som är intresserade av VVS välkomna att diskutera relaterade frågor! Kommentarerna ska vara skrivna i god ton och handla om ämnet i inlägget.

Du är välkommen att kommentera våra inlägg och annonser samt lägga upp text och bilder i våra kanaler. Men observera att du inte får publicera detta:

  • Spam
  • Hänvisningar eller reklam för andra tjänster och produkter
  • Förtal, hot, kränkningar och personangrepp
  • Sådant som bryter mot lagstiftningen kring personuppgifter
  • Hets mot folkgrupp och trakasserier
  • Pornografi och våldsskildring
  • Upphovsrättsskyddat material
  • Ovårdat språk
  • Alla typer av länkar (undantag kan ges).

Bad & Värme kommer att ta bort inlägg med ovanstående innehåll. Kommentarer, länkar eller bilder som inte har någon koppling till det publicerade innehållet eller till Bad & Värme anses vara spam och kommer att tas bort. Bad & Värme förbehåller sig också rätten att blockera användare som vid upprepade tillfällen inte håller sig till våra förhållningsregler.

Bad & Värme ansvarar inte för innehållet i inlägg publicerade av besökare. Dessa är inte heller att betrakta som faktainformation från Bad & Värme eller förmedlar Bad & Värmes åsikter.

Kontakt: https://www.bad-varme.se/kundservice/kontakt-huvudkontor/

Bad & Värme på Facebook