Trygghetsförsäkring

I våra jobb ingår alltid* en 6-årig trygghetsförsäkring utan extra kostnad.

Skulle något hända inom sex år, så täcker försäkringen dels självrisken för din hemförsäkring, dels det åldersavdrag som ditt försäkringsbolag gör vid en skada.

Trygghetsförsäkringen i korthet:

  • Kompletterar din villa- eller fritidshusförsäkring i sex år
  • Täcker din självrisk upp till 5 000 kr
  • Kompenserar dig med upp till 100 000 kronor för det åldersavdrag som ditt försäkringsbolag gör på maskiner, material och arbete när de beräknar sin ersättning
  • Gäller oavsett vad som orsakat skadan, så länge det finns ett samband med vår installation
  • Gäller installationer där totalkostnaden varit minst 20 000 kr
  • Gäller såväl beställaren som ägaren av installationen, d.v.s försäkringen följer huset

* Gäller hos medlemsföretag som har Bad & Värmes företagarförsäkring

Fullständiga villkor hittar du här.

Bifogade filer