Videofilmning av avloppsledningar

Vi kan med hjälp av kamera kontrollera en avloppsledning och dess skick. Vi talar om hur du går vidare på bästa sätt.