Dra in vatten från egen brunn

En egen brunn som ger tillräckligt och bra vatten är en fantastisk resurs. Har du en brunn som står oanvänd på din tomt får du troligen ditt dricksvatten från kommunen eller från annat håll. Varför inte nyttja den naturliga vattenkällan som sommarvatten eller dylikt och på så sätt spara på miljön och plånboken.

Det finns två vanliga brunnstyper - grävd och borrad

Grävd brunn

En grävd brunn brukar bestå av betongringar, cirka 60–100 cm diameter, nedgrävda i marken på 5–7 meters djup. Botten av brunnen är gjord av grus som tillåter att grundvatten rinner genom marklagren och sedan hamnar i brunnen. Vattennivån ligger oftast några meter under marken. Grävda brunnar är mer känsliga för sinande grundvattennivåer.

Borrad brunn

En borrad brunn går ofta mycket längre ner genom berget och kan vara allt från 20 till flera hundra meter djup. De översta metrarna i brunnen är i jordlagret, för att inte få in jord som kan förorena brunnen dessa metrar sätter man ett foder av stålrör. Rören, på ca 15–20 cm i diameter, är ofta den enda synliga delen av brunnen. Vatten rinner till brunnen genom sprickor och kanaler i berget. Vattennivån kan variera under åren och mellan säsonger, men brunnen är generellt sett mindre påverkad av sjunkande grundvattennivåer.

Vattenanalys

För att säkerställa kvalitén på vattnet i brunnen ska man låta utföra en vattenanalys, denna går enkelt till. Ofta får man utrustning hemskickat för att ta vattenproverna själv, vilket man sedan skall skicka till laboratorium för att bli analyserad. Därefter vet du hur vattnet ”mår”, är det exempelvis ok att dricka som det är? 

Beställ ett kostnadsfritt provkit idag!

Vi samarbetar med Callidus – proffs på vattenrening. 

Pumptyp

För att få in vattnet från brunnen använder man i huvudsak en pump. En pump genererar flöde och ”flyttar” vatten från brunnen till din kran. Du kan välja mellan två pumptyper som är lämpliga för brunnsvatten. Den ena är torruppställd och den andra dränkbar.

Torruppställd pump

En torruppställd pump monteras i torrt utrymme. Den behöver vara självsugande eftersom den måste lyfta vattnet från brunnen för att pumpa vidare. Maximal sughöjd är c:a 10 mvp men varierar beroende på höjd över havet. Friktion/motstånd i sugledningen skapar s.k. friktionsförluster vilket man subtraherar från lyfthöjden. Detta betyder att det inte fysiskt går att installera pumpen hur långt bort från brunnen som helst. Pumpen ska vara installerad så nära vattenkällan som möjligt för bästa funktion och så lång livslängd som möjligt. Det är möjligt att räkna ut i förhand vilka förluster som kommer uppstå och med hjälp av dessa bestämma placering av pumpen. På vintern måste en torruppställd pump tömmas på allt vatten och ställas inomhus för att undvika frysning.

vatten från sjö, Egen brunn
Torruppställd pump

Dränkbar pump

En dränkbar pump monteras i brunnsvattnet på en nivå där inloppet alltid är dränkt med vatten. Tänk på att denna typ av pump fortfarande måste förses med ström, så det måste gå att dra elkablar ut till pumpen.

vatten från sjövatten från sjö, Egen brunn
Dränkbar pump

Uppnå önskat flöde från pumpen

 Friktion

Gemensam för båda pumptyperna är att man måste välja tryckledning med omsorg. Som nämnt ovan genererar en pump ett visst flöde. Flöde genom ett rör skapar friktion mot rörens sidor. Olika flöden, rörtyper, rördimensioner, rörlängder och övriga ventiler m.m. skapar olika mycket friktion.

Friktion mäter man ofta i meter (ibland i kpa eller bar), och kan räknas ut med hög noggrannhet med hjälp av verktyg. Grovt sett kan man minska friktionsförlust genom att öka grovleken på röret. Din leverantör har program och kan hjälpa dig med din förlustberäkning.

Du kan själv känna samma effekt genom att suga vatten genom ett sugrör. Om du suger lugnt känner du att det går lätt. När du suger kraftigt känner du att det blir svårare att få genom vattnet. Detta är på grund av att det ökade flödet skapar mer friktion i röret. Om du tar ett större sugrör blir det mycket lättare att suga kraftigt. Samma gäller överallt där vatten passeras genom ett rör.

friktionsförlust vatten från sjö
Kurva över friktionsförlust
Höjdskillnad

Utöver detta finns en fysisk höjdskillnad från pumpen (om det är en torruppställd pump) eller vattenytan (om det är en dränkbar pump) till det högsta vattenutkastet som måste tas hänsyn till.

Man måste då ta en pump som kan övervinna friktionsförlusterna och höjdskillnad för att leverera flöde i sin kran. Detta gör man med hjälp av leverantörens ”pumpkurva” som visar vilket tryck en pump genererar vid ett visst flöde.

Önskat flöde

På pumpkurvan kan man kartlägga fysisk höjdskillnad plus friktionsförluster vid ett eller flera flöden för att rita en ”systemkurva”. Om systemkurvan korsar pumpkurvan på ett bra ställe så kan man läsa av vilket flöde man beräknas få från pumpen. Genom att ändra konfiguration på rörledningen och pumptypen kan man uppnå det flödet man önskar.

vatten från sjö
Pumpkurva
Brunnens tillrinning

Brunnen måste leverera det önskade flödet. Detta kan man mäta genom att låna/köpa en pump i önskat kapacitet och provpumpa brunnen. Genom att notera vattenmängd och perioden för pumpningen, samt eventuellt den tiden det tar att fylla på brunnen igen, kan man få en sannolik uppskattning om brunnens flöde/tillrinning. Resultatet av detta kan också begränsa vilken pump man väljer för att inte riskera att ha slut på vatten i brunnen.

Flexibla rör av plast (HDPE PEM-rör) av lämplig tryckklass och kvalitet är ett utmärkt alternativ för bruk med brunnsvatten då de tål kyla, böjningar, markförläggning och har en väldigt slät yta.

Start/Stop

Man vill ofta lösa någon form av automatisk styrning för pumpen så att man slipper sätta på/stänga av varenda gång. Det traditionella sättet är att man har en tryckvakt (ä.k. tryckströmbrytare/tryckklocka) och ett tryckkärl (hydrofor eller hydropress). Först ställer man in ett start- och stopptryck på tryckvakten. När man öppnar en kran sjunker trycket i systemet tills det inställda starttrycket är nått. Då slår tryckvakten till strömmen till pumpen och pumpen startar. Under tiden kranen är öppen fortsätter pumpen att pumpa. När du stänger kranen fortsätter pumpen en liten stund och fyller på med vatten i tryckkärlet ända fram till dess att det inställda stopptrycket är nått. Det vatten som nu finns i tryckkärlet är det som kommer först när du öppnar kranen nästa gång.

Detta sätt är bra av flera anledningar:
  1. Vatten ska komma direkt när du öppnar kranen
  2. Minska antal frekventa start på pumpen
  3. Ta upp eventuellt läckage i rörsystemet (toaletter, kranar, duschblandare osv.)

Andra produkter som förekommer i ett pumpsystem är:

  • Backventiler, för att inte vattnet ska rinna tillbaka in i brunnen.
  • Avstängningsventiler, för att t.ex. kunna ta bort pumpen tillfälligt ur rörsystemet.
  • Manometer, för att visa trycket.
  • Säkerhetsventil, för att skydda dig och rörsystemet mot allt för högt tryck.

Det finns enkla pumpautomater som inkorporerar allt i ett aggregat – Pump, tryckvakt, tryckkärl och ventiler , dessa är perfekt för mindre villaapplikationer.  Förbrukning från flera fastigheter eller lantbruk brukar kräva en mer proffsig anläggning.

pumpautomat
Pumpautomat

Produkter för att dra in vatten

Fler tips & råd

Vanja Wikström
Vanja fick hjälp i RÖR-igt projekt
Bloggaren och entreprenören Vanja Wikström bor tillsammans med Niklas och deras två barn i en lägenhet på…
Ferry Svan sågar timmerstock
Ferry Svan – på hugget inför samarbetet med Bad & Värme
Under 2023 inleder Bad & Värme ett spännande samarbete med timbersportsproffset Ferry Svan. Vem är han, vad…
rörmokare med nibe värmepump
Det viktigaste att tänka på inför byte av värmepump eller värmesystem
När du byter värmepump eller värmesystem finns det några saker s om är extra viktiga. En del kan du själv…
BÄST-I-TEST Demerx Sunny 40 Utedusch
Demerx Sunny 40 – utedusch i rostfritt stål med justerbar termostatventil. Upptäck naturnära avkoppling och…
10 saker som gör livet en gnutta enklare i ditt fritidshus
Dra exempelvis in vatten från egen brunn med pump, slopa utedasset eller lyxa till det med en utedusch eller…
Gå inte över ån efter vatten – så funkar vatten från egen brunn
Är du sugen på att skaffa en egen brunn? Eller har du rent av en brunn som står oanvänd på din tomt? En egen…
Spara 1680 kWh/år. Byt blandare.
Att byta blandare kan vara ett snabbt och enkelt sätt att göra badrummet, köket och hemmet mer energieffektivt.
Så kan du värna vattnet – 15 enkla knep, spara energi och minska din miljöpåverkan.
Här är 15 knep att spara pengar på och samtidigt vara lite snällare mot vår miljö genom att minska…
Uppgradera golvvärmen
Uppgradera enkelt golvvärmeregleringen och spara energi och få smart reglering. Du kan få upp till 20% lägre…