Vatten från närliggande sjö

Kan du hämta vatten från sjö som ligger i närheten av din tomt kan du i princip få oändligt med vatten. Problemet kan vara hur du får vattnet dit du vill ha det! Det är här en pump underlättar jobbet för dig.

Det finns två pumptyper som är lämpliga för vatten från sjö

Den ena är torruppställd och den andra dränkbar.

Torruppställd

En torruppställd pump monteras i torrt utrymme. Den behöver vara självsugande eftersom den måste lyfta vattnet från sjön för att sedan pumpa det vidare. Maximal sughöjd är ca 10 mvp, men varierar beroende på höjd över havet. Friktion/motstånd i sugledningen skapar s.k. friktionsförluster vilket subtraheras från lyfthöjden.

Om du skall ta vatten från en sjö betyder detta att det fysiskt inte går att installera pumpen hur långt bort som helst från själva sjön.

vatten från sjö, Egen brunn
Torruppställd pump

Pumpen ska vara installerad så nära vattenkällan som möjligt för bästa funktion och lång livslängd. Det är möjligt att på förhand räkna ut vilka förluster som kommer uppstå och med hjälp av dessa bestämma placering av pumpen. På vintern måste en torruppställd pump alltid bli tömd på allt vatten och ställas inomhus för att undvika frysning. Sugledningen ska med fördel bli monterad ned så inte skräp som flyter på vattenytan eller slam som finns på sjöbotten kan komma in i ledningen.

Dränkbar

En dränkbar pump monterar man i sjövattnet helst upphängt/monterat så att inloppet alltid är under vatten och så att inte slammet på sjöbottnen kommer in i pumpen. Du slipper problem med att lyfta upp vatten från sjö till pumpen, men tänk på att den måste ha tillgång till ström.

 

vatten från sjövatten från sjö, Egen brunn
Dränkbar pump

Tryckförlust beräkning

Gemensam för båda pumptyperna är att man måste välja tryckledningen med omsorg. Som nämnt ovan genererar en pump ett visst flöde. Flöde genom ett rör skapar friktion mot rörens sidor. Olika flöden, rörtyper, rördimensioner, rörlängder och övriga ventiler m.m. skapar olika mycket friktion.

Friktion mäter man ofta i mvp (ibland kpa eller bar), och kan det räknar man ut med hög noggrannhet med hjälp av verktyg.

friktionsförlust vatten från sjö
Kurva över friktionsförlust

Grovt sett kan man minska friktionsförlust genom att öka grovleken på röret. Din leverantör har program och kan hjälpa dig med din förlustberäkning.

Du kan själv känna samma effekt genom att suga vatten genom ett sugrör. Om du suger lugnt känner du att det går lätt. När du suger kraftigt känner du att det blir svårare att få igenom vattnet. Detta är på grund av att det ökade flödet skapar mer friktion i röret. Om du tar ett större sugrör blir det mycket lättare att suga kraftigt. Samma gäller överallt där vatten passerar genom ett rör.

Höjdskillnad

Utöver detta finns en fysisk höjdskillnad från pumpen (om det är en torruppställd pump) eller vattenytan (om det är en dränkbar pump) till det högsta vattenutkastet som måste tas hänsyn till.

Pumpkurva

Man måste då välja en pump som kan övervinna friktionsförlusterna och höjdskillnaden för att leverera flöde i vattenutkastet.

Detta görs med hjälp av leverantörens pumpkurva som visar vilket tryck en pump genererar vid ett visst flöde. På pumpkurvan kan man kartlägga fysisk höjdskillnad och friktionsförluster vid ett eller flera flöden för att rita en systemkurva.

friktionsförlust vatten från sjö
Pumpautomat

Om systemkurvan korsar pumpkurvan på ett bra ställe kan man läsa av vilket flöde man beräknas få från pumpen. Genom att ändra konfiguration på rörledningen och pumptypen kan man uppnå det flödet man önskar.

Flexibla rör av plast (HDPE PEM-rör) av lämplig tryckklass och kvalitet är ett utmärkt alternativ för bruk med sjövatten då de tål kyla, böjningar och har en väldigt slät yta.

Sätta på/stänga av

Man vill ofta lösa någon form av automatisk styrning för pumpen så att man slipper sätta på/stänga av varenda gång man skall ta vatten från ex. sjön. Det traditionella sättet är att man har en tryckvakt (även kallad tryckströmbrytare eller tryckklocka) och ett tryckkärl (hydrofor eller hydropress). På tryckvakten ställer man in ett start- och stopptryck.

När man öppnar en kran sjunker trycket i systemet tills det inställda starttrycket är nått. Då slår tryckvakten på strömmen till pumpen och pumpen startar. Under tiden kranen är öppen fortsätter pumpen att pumpa. När du stänger kranen fortsätter pumpen en liten stund till och fyller på med vatten i tryckkärlet fram tills att det inställda stopptrycket är nått. Det vattnet som nu finns i tryckkärlet är det som kommer först när du öppnar kranen nästa gång.

Andra fördelar är att:
  • vatten kommer direkt när du öppnar kranen
  • minska antal frekventa start på pumpen
  • kunna ta upp eventuellt läckage i rörsystemet (toaletter, kranar, duschblandare osv.)

Andra produkter som förekommer i ett pumpssystem är:

  • Backventiler för att inte vattnet ska rinna tillbaka in i exempelvis brunnen.
  • Avstängningsventiler för att t.ex. kunna tillfälligt ta bort pumpen ur rörsystemet.
  • Manometer för att visa trycket.
  • Säkerhetsventil för att skydda dig och rörsystemet mot allt för högt tryck.

Det finns enkla pumpautomater som inkorporerar allt i ett aggregat – pump, tryckvakt, tryckkärl och ventiler – dessa är perfekt för mindre villaapplikationer. Förbrukning från flera fastigheter eller lantbruk brukar kräva en mer proffsig anläggning.

friktionsförlust vatten från sjö
Pumpautomat

Produkter för att dra in vatten

Fler tips & råd

Vanja Wikström
Vanja fick hjälp i RÖR-igt projekt
Bloggaren och entreprenören Vanja Wikström bor tillsammans med Niklas och deras två barn i en lägenhet på…
Ferry Svan sågar timmerstock
Ferry Svan – på hugget inför samarbetet med Bad & Värme
Under 2023 inleder Bad & Värme ett spännande samarbete med timbersportsproffset Ferry Svan. Vem är han, vad…
rörmokare med nibe värmepump
Det viktigaste att tänka på inför byte av värmepump eller värmesystem
När du byter värmepump eller värmesystem finns det några saker s om är extra viktiga. En del kan du själv…
BÄST-I-TEST Demerx Sunny 40 Utedusch
Demerx Sunny 40 – utedusch i rostfritt stål med justerbar termostatventil. Upptäck naturnära avkoppling och…
10 saker som gör livet en gnutta enklare i ditt fritidshus
Dra exempelvis in vatten från egen brunn med pump, slopa utedasset eller lyxa till det med en utedusch eller…
Gå inte över ån efter vatten – så funkar vatten från egen brunn
Är du sugen på att skaffa en egen brunn? Eller har du rent av en brunn som står oanvänd på din tomt? En egen…
Spara 1680 kWh/år. Byt blandare.
Att byta blandare kan vara ett snabbt och enkelt sätt att göra badrummet, köket och hemmet mer energieffektivt.
Så kan du värna vattnet – 15 enkla knep, spara energi och minska din miljöpåverkan.
Här är 15 knep att spara pengar på och samtidigt vara lite snällare mot vår miljö genom att minska…
Uppgradera golvvärmen
Uppgradera enkelt golvvärmeregleringen och spara energi och få smart reglering. Du kan få upp till 20% lägre…