Vatten från närliggande sjö

Kan du hämta vatten från sjö som ligger i närheten av din tomt kan du i princip få oändligt med vatten. Problemet kan vara hur du får vattnet dit du vill ha det! Det är här en pump underlättar jobbet för dig.

Det finns två pumptyper som är lämpliga för vatten från sjö

Den ena är torruppställd och den andra dränkbar.

Torruppställd

En torruppställd pump monteras i torrt utrymme. Den behöver vara självsugande eftersom den måste lyfta vattnet från sjön för att sedan pumpa det vidare. Maximal sughöjd är ca 10 mvp, men varierar beroende på höjd över havet. Friktion/motstånd i sugledningen skapar s.k. friktionsförluster vilket subtraheras från lyfthöjden.

Om du skall ta vatten från en sjö betyder detta att det fysiskt inte går att installera pumpen hur långt bort som helst från själva sjön.

vatten från sjö, Egen brunn
Torruppställd pump

Pumpen ska vara installerad så nära vattenkällan som möjligt för bästa funktion och lång livslängd. Det är möjligt att på förhand räkna ut vilka förluster som kommer uppstå och med hjälp av dessa bestämma placering av pumpen. På vintern måste en torruppställd pump alltid bli tömd på allt vatten och ställas inomhus för att undvika frysning. Sugledningen ska med fördel bli monterad ned så inte skräp som flyter på vattenytan eller slam som finns på sjöbotten kan komma in i ledningen.

Dränkbar

En dränkbar pump monterar man i sjövattnet helst upphängt/monterat så att inloppet alltid är under vatten och så att inte slammet på sjöbottnen kommer in i pumpen. Du slipper problem med att lyfta upp vatten från sjö till pumpen, men tänk på att den måste ha tillgång till ström.

 

vatten från sjövatten från sjö, Egen brunn
Dränkbar pump

Tryckförlust beräkning

Gemensam för båda pumptyperna är att man måste välja tryckledningen med omsorg. Som nämnt ovan genererar en pump ett visst flöde. Flöde genom ett rör skapar friktion mot rörens sidor. Olika flöden, rörtyper, rördimensioner, rörlängder och övriga ventiler m.m. skapar olika mycket friktion.

Friktion mäter man ofta i mvp (ibland kpa eller bar), och kan det räknar man ut med hög noggrannhet med hjälp av verktyg.

friktionsförlust vatten från sjö
Kurva över friktionsförlust

Grovt sett kan man minska friktionsförlust genom att öka grovleken på röret. Din leverantör har program och kan hjälpa dig med din förlustberäkning.

Du kan själv känna samma effekt genom att suga vatten genom ett sugrör. Om du suger lugnt känner du att det går lätt. När du suger kraftigt känner du att det blir svårare att få igenom vattnet. Detta är på grund av att det ökade flödet skapar mer friktion i röret. Om du tar ett större sugrör blir det mycket lättare att suga kraftigt. Samma gäller överallt där vatten passerar genom ett rör.

Höjdskillnad

Utöver detta finns en fysisk höjdskillnad från pumpen (om det är en torruppställd pump) eller vattenytan (om det är en dränkbar pump) till det högsta vattenutkastet som måste tas hänsyn till.

Pumpkurva

Man måste då välja en pump som kan övervinna friktionsförlusterna och höjdskillnaden för att leverera flöde i vattenutkastet.

Detta görs med hjälp av leverantörens pumpkurva som visar vilket tryck en pump genererar vid ett visst flöde. På pumpkurvan kan man kartlägga fysisk höjdskillnad och friktionsförluster vid ett eller flera flöden för att rita en systemkurva.

friktionsförlust vatten från sjö
Pumpautomat

Om systemkurvan korsar pumpkurvan på ett bra ställe kan man läsa av vilket flöde man beräknas få från pumpen. Genom att ändra konfiguration på rörledningen och pumptypen kan man uppnå det flödet man önskar.

Flexibla rör av plast (HDPE PEM-rör) av lämplig tryckklass och kvalitet är ett utmärkt alternativ för bruk med sjövatten då de tål kyla, böjningar och har en väldigt slät yta.

Sätta på/stänga av

Man vill ofta lösa någon form av automatisk styrning för pumpen så att man slipper sätta på/stänga av varenda gång man skall ta vatten från ex. sjön. Det traditionella sättet är att man har en tryckvakt (även kallad tryckströmbrytare eller tryckklocka) och ett tryckkärl (hydrofor eller hydropress). På tryckvakten ställer man in ett start- och stopptryck.

När man öppnar en kran sjunker trycket i systemet tills det inställda starttrycket är nått. Då slår tryckvakten på strömmen till pumpen och pumpen startar. Under tiden kranen är öppen fortsätter pumpen att pumpa. När du stänger kranen fortsätter pumpen en liten stund till och fyller på med vatten i tryckkärlet fram tills att det inställda stopptrycket är nått. Det vattnet som nu finns i tryckkärlet är det som kommer först när du öppnar kranen nästa gång.

Andra fördelar är att:
  • vatten kommer direkt när du öppnar kranen
  • minska antal frekventa start på pumpen
  • kunna ta upp eventuellt läckage i rörsystemet (toaletter, kranar, duschblandare osv.)

Andra produkter som förekommer i ett pumpssystem är:

  • Backventiler för att inte vattnet ska rinna tillbaka in i exempelvis brunnen.
  • Avstängningsventiler för att t.ex. kunna tillfälligt ta bort pumpen ur rörsystemet.
  • Manometer för att visa trycket.
  • Säkerhetsventil för att skydda dig och rörsystemet mot allt för högt tryck.

Det finns enkla pumpautomater som inkorporerar allt i ett aggregat – pump, tryckvakt, tryckkärl och ventiler – dessa är perfekt för mindre villaapplikationer. Förbrukning från flera fastigheter eller lantbruk brukar kräva en mer proffsig anläggning.

friktionsförlust vatten från sjö
Pumpautomat

Produkter för att dra in vatten

Fler tips & råd

bergvärme
Funderar du på att köpa en värmepump?
Går du i tankar att köpa en värmepump? Med en värmepump kan du minska din energikostnad med upp till 75 % och…
5 sätt att minska energiförbrukning
5 sätt att minska sin energiförbrukning
Här är 5 bra sätt att spara pengar på och samtidigt vara lite snällare mot vår miljö genom att minska…
5 skäl till att det är dags att förverkliga din badröm
Har du funderat på att renovera badrummet? Har du längtat efter att äntligen få det där badrummet som gör…
Omslagsbild med Ludde och Annica, Termostatbyte
Hög värmeräkning och ojämn temperatur i huset?
Temperaturen i Annicas hus i Västerås åkte berg- och dalbana. 24 grader en dag, 17 grader nästa. Några rum blev…
Dags att byta värmepump? Därför valde Nisse Mitsubishis
Ett modernt och väl fungerande värmesystem är en viktig del för att trivas i ditt hem. Utöver att du får en…
Dags att byta uppvärmningssystem! För både plånboken och miljön.
För plånboken och miljöns skull. Oavsett om du byter din gamla värmepump till en ny, eller för första gången…
LK Systems CubicSecure Vattenfelsbrytare
LK CubicSecure vattenfelsbrytare
LK CubicSecure är en kompakt och smart vattenfelsbrytare som övervakar ditt tappvattensystem. Stänger av vattnet…
egen brunn
Dra in vatten från egen brunn
En egen brunn som ger tillräckligt och bra vatten är en fantastisk resurs. Har du en brunn som står oanvänd på…
Separett Östen höjde livskvaliteten i sommarhuset
Östen höjde livskvaliteten i sommarhuset
Östen Gustavsson spenderar somrarna i sitt hus i vackra Skoghall utanför Karlstad. En plats han trivs på som…