Förebygg vattenskador med vattenfelsbrytare

Varje år drabbas tusentals villaägare av vattenskador. Förutom att det är besvärligt att ta hand om, är det också kostsamt och kan ge upphov till mögel och allergi. Med en vattenfelsbrytare kan du förebygga och stoppa vattenläckaget i god tid och minska risken för att drabbas.

Många husägares värsta mardröm, är att komma hem efter semestern eller vakna upp en morgon och upptäcka att huset förvandlats till en inomhuspool. En vattenskada innebär oftast en hel del arbete för att få huset återställt, så att minska risken för att drabbas borde vara i alla husägares intresse. Att installera en vattenfelsbrytare är en enkel lösning och som kan rädda ditt hus om olyckan är framme. Vattenfelsbrytaren stänger automatiskt av vattnet och kan upptäcka smygande läckage tack vare sin droppdetektorfunktion. Att installera en vattenfelsbrytare är inte ett svårt jobb och tar inte lång tid om god tillgänglighet vid vattenmätaren finns men bör alltid utföras av en seriös fackman som är certifierad genom säker vatten. Hos oss på Bad & Värme får du hjälp med installationen och vi lämnar dessutom en ansvarstid på 2 år på alla våra installationer.  

 

Så fungerar vattenfelsbrytare  

Kort kan man säga att en vattenfelsbrytare stänger av det inkommande vattnet till huset när du inte är hemma. Antingen stänger du själv av vattnet genom att trycka på en knapp på väggen, en så kallad väggsändare, eller så stängs vattnet av när du låser ytterdörren från utsidan, genom en dörrsändare.

Vattenfelsbrytaren kan även kopplas ihop med vissa inbrottslarm så att när huset är larmat är vattenfelsbrytaren aktiv och vattnet i huset är avstängt. Viktigt att veta är att en vattenfelsbrytare inte har någon effekt om en läcka uppstår på avloppssidan eller på värmesystemet.

 

Droppdetektorn varnar vid läckage  

Smygande läckage i ditt ledningssystem kan vara svåra att upptäcka i tid och innan skadorna hunnit blivit stora. Vattenfelsbrytaren är därför utrustad med en droppdetektor som upptäcker om det är läckage när vattnet är påkopplat. Vid läckage larmar vattenfelsbrytaren och den kan också stänga av vattnet automatiskt.  

 

Sänkt försäkringspremie

Många försäkringsbolag ger en lägre premie om du har installerat en vattenfelsbrytare. Det säger rätt mycket om hur stor skillnad det kan göra. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Utropstecken

Om olyckan är framme!

Börja med att stänga av huvudkranen (om du inte har en vattenfelsbrytare såklart). Se därför till att alla i familjen vet hur man stänger av huvudkranen, eftersom man aldrig vet när olyckan är framme.

Var på den säkra sidan!

Använd inte disk- och tvättmaskin när ingen är hemma.

 

Stefan Rudman

Stefan Rudman, VVS-hantverkare med butik i Färjestaden.


Så fungerar en vattenfelsbrytare

Skydda dig mot vattenskador.

Waterguard Vattenbrytare Callidus Med en vattenbrytare behöver du inte oroa dig för läckande vatten. 6100 kr