Pumpa avloppsvatten till kommunal ledning - Bad & Värme

Pumpa avloppsvatten till kommunal ledning

Beroende på ditt befintliga avloppssystems skick och ålder kan du ha fått besked från kommunen att du måste göra något åt ditt avlopp. Det finns olika alternativ för att ta hand om avloppet, men i stort handlar det antingen om att behandla avloppsvattnet lokalt eller att pumpa bort det. Här vill vi diskutera dina alternativ om du överväger/väljer att pumpa bort.

Pumpa bort vattnet

För att pumpa bort vattnet måste det först samlas i en brunn/behållare. I anslutning till detta monteras en pump, oftast dränkbar, som med hjälp av nivågivare känner när det har samlats en viss mängd vatten och pumpar bort det.

Det är tekniskt möjligt att använda en befintlig brunn beroende på skick och design. Viktigast är att behållaren och alla anslutningar är täta, att det är så lite yta som möjligt där slam/fett kan samlas. Samt att det är enkelt att visuellt kontrollera pumpens funktion. Man löser samtliga frågor ovan med hjälp av en färdig nedgrävbar avloppspumpstation som är både behållare och pump.

pumpa avloppsvatten
Pumpstation tryckavlopp
pumpa avloppsvatten
Skiss av tryckavlopp

Friktionsförluster

För att pumpa bort vattnet måste man lägga en tryckledning mellan pumpen och anslutningspunkten, oftast en kommunal avloppsledning. Med dagens teknik är det möjligt att pumpa flera kilometer i vågrät (horisontell) riktning och upp till 80 meters lodrät (vertikal) riktning, med en enda pump. Det uppstår viss friktionsförlust i tryckledningen beroende på bl.a. flöde, rördiameter, rörtyp och rörlängd, vilket påverkar hur långt och högt man kan pumpa.

Det är möjligt att räkna ut i förväg vilka friktionsförluster som är aktuella. Om du fastnar prova att kontakta en pumpleverantör som kan hjälpa dig med beräkningen. Beräkningen bör man göra för att kunna välja rätt lösning, men även säkerställa att pumpen klarar driftförhållandena. Samt för att inte betala mer än man behöver.

pumpa avloppsvatten
Pumpkurva med systemkurva inritad
Hastighet på vattnet

Det är viktigt i detta skede att avloppsvattnet uppnår minimum hastighet 0,7 meter/sekund i röret för att undvika att avloppspartiklar sätter sig i ledningen.

Andra typer av pumpar

För mindre sträckor och belastning kan man klara sig med en Virvelhjulspump som tillåter att stora partiklar passerar genom pumpen. Det är då ytterst viktigt att ledningen är tillräckligt grov hela vägen för att inte partiklarna ska fastna på vägen.

För högre driftsäkerhet och vid längre sträckor bör man fråga efter en skärande Tuggerpump som maler allt som hamnar i avloppet till ett fint slam. Detta eliminerar risken för blockering och gör det möjligt att pumpa långt bort/högt upp.

Pumpar av typ Skruvpump finns tillgängliga på marknaden, men är inte lämpliga till villaavlopp, då de är känsliga för nötande partiklar och saknar ordentlig skäranordning. Dessutom skadas dessa pumpar lätt av torrkörning eller att pumpa mot stängd ventil/frusen ledning.

Tryck i den kommunala ledningen

När den kommunala ledningen är trycksatt måste din pump klara att pumpa in i ledningen. Om pumpen är felaktigt vald och trycket i kommunal ledningen är mer än vad din pump klarar, kommer vattnet stanna kvar i pumpstationen och tills slut svämma över. Kontakta kommunen för att ta reda på trycket i ledningen.

När flera fastigheter pumpar tillsammans i en gemensam tryckledning anses avloppsnätet vara LTA (Lätt Trycksatta Avlopp). Svensk Standard SS-EN 1671 är speciellt framtagen för LTA och det är viktigt att man anlitar professionella som kan projektera/dimensionera ett driftsäkert system i enlighet med denna standard och andra lokala bestämmelser.

Fler tips & råd

Behöver du service av en blandare eller byta ut en wc-stol?

Behöver du service av en blandare eller byta ut en wc-stol? Vi tar även hand ditt värmesystem och dina element,…
byt wc-stol

Sex enkla saker som får ditt hem att kännas nytt!

Nytt år och nytt decennium! Ett perfekt tillfälle att uppgradera ditt hem. Det kan faktiskt vara enklare än du…
kostnad badrum

Vad kostar ditt drömbadrum?

Alla har ett badrum de drömmer om. Men vad skulle det kosta? Med Bad & Värmes nya 3D-verktyg planerar du ditt…
värmekostnad

Så enkelt sänkte de sin värmekostnad

Familjen uppgraderade sitt värmesystem och redan efter första månaden märkte de skillnad i värmekostnad….
vattenbesparande blandare

Vattenbesparande blandare – Så sparar du på vårt vatten

Spara vatten och motverka vattenbristen genom att byta ut din gamla blandare – Utan att tappa funktion! Byt till…
lyxigt badrum

Lyxigt badrum i guld och puderrosa

Lena med sambo längtade länge efter ett nytt badrum. Med hjälp av en helhetslösning från Bad & Värme skapade…
så-enkelt-höjer-du-standarden-i-ditt-fritidshus

Så enkelt höjer du standarden i ditt fritidshus

Vi kan hjälpa dig att lyfta standarden på ditt fritidshus så du kommer njuta dubbelt så mycket den tiden du…
pumpa avloppsvatten till kommunal ledning

Pumpa avloppsvatten till kommunal ledning

Det finns olika alternativ för att ta hand om avloppet, men i stort handlar det antingen om att behandla…
egen brunn

Dra in vatten från egen brunn

En egen brunn som ger tillräckligt och bra vatten är en fantastisk resurs. Har du en brunn som står oanvänd på…