Gå inte över ån efter vatten – så funkar vatten från egen brunn

Är du sugen på att skaffa en egen brunn? Eller har du rent av en brunn som står oanvänd på din tomt? En egen brunn med bra vatten är guld värd! Vi guidar dig i hur det funkar att dra in eget vatten.

Allt börjar med brunnen

Har du en brunn som inte används? Då har du antagligen kommunalt vatten. Att använda sitt eget vatten är en jättebra resurs – som börjar med just brunnen. Det finns två vanliga brunnstyper: Grävd och borrad. 

En grävd brunn brukar bestå av betongringar nedgrävda i marken på runt 5–7 meters djup. Botten är av grus, vilket gör att grundvatten kan rinna genom marklagren och hamna i brunnen. Vattennivån ligger oftast några meter under marken.

En borrad brunn går ofta längre ner genom berget och kan vara allt från tjugo till flera hundra meter djup. De översta metrarna av går genom jordlagret och är fodrade med stålrör för att inte få föroreningar i vattnet. Dessa rör är ofta de enda synliga delarna av brunnen. Vatten rinner till brunnen genom sprickor och kanaler i berget och en borrad brunn är ofta mindre känslig för sinande grundvattennivåer än en grävd. 

Pumpen får in vattnet

För att vattnet ska komma från brunnen till vattenledningarna behövs en pump. Det finns två olika pumptyper som passar för brunnsvatten: Torruppställd och dränkbar. En torruppställd pump monteras, som hörs på namnet, i ett torrt utrymme. Den måste tömmas och ställas inomhus på vintern för att inte riskera att frysa sönder. En dränkbar pump monteras istället i brunnsvattnet, på en nivå där pumpens inlopp alltid är dränkt av vatten. Pumpen drivs på ström, så det måste gå att dra ut elkablar till den.

vatten från sjö, Egen brunn
Torruppställd pump
vatten från sjövatten från sjö, Egen brunn
Dränkbar pump

Vattenanalys

För att säkerställa kvalitén på vattnet i brunnen ska man låta utföra en vattenanalys, denna går enkelt till. Ofta får man utrustning hemskickat för att ta vattenproverna själv, vilket man sedan skall skicka till laboratorium för att bli analyserad. Därefter vet du hur vattnet ”mår”, är det exempelvis ok att dricka som det är? 

Beställ ett kostnadsfritt provkit idag!

Vi samarbetar med Callidus – proffs på vattenrening. 

Uppnå önskat flöde från pumpen

 Friktion

Gemensam för båda pumptyperna är att man måste välja tryckledning med omsorg. Som nämnt ovan genererar en pump ett visst flöde. Flöde genom ett rör skapar friktion mot rörens sidor. Olika flöden, rörtyper, rördimensioner, rörlängder och övriga ventiler m.m. skapar olika mycket friktion.

Friktion mäter man ofta i meter (ibland i kpa eller bar), och kan räknas ut med hög noggrannhet med hjälp av verktyg. Grovt sett kan man minska friktionsförlust genom att öka grovleken på röret. Din leverantör har program och kan hjälpa dig med din förlustberäkning.

Du kan själv känna samma effekt genom att suga vatten genom ett sugrör. Om du suger lugnt känner du att det går lätt. När du suger kraftigt känner du att det blir svårare att få genom vattnet. Detta är på grund av att det ökade flödet skapar mer friktion i röret. Om du tar ett större sugrör blir det mycket lättare att suga kraftigt. Samma gäller överallt där vatten passeras genom ett rör.

friktionsförlust vatten från sjö
Kurva över friktionsförlust
Höjdskillnad

Utöver detta finns en fysisk höjdskillnad från pumpen (om det är en torruppställd pump) eller vattenytan (om det är en dränkbar pump) till det högsta vattenutkastet som måste tas hänsyn till.

Man måste då ta en pump som kan övervinna friktionsförlusterna och höjdskillnad för att leverera flöde i sin kran. Detta gör man med hjälp av leverantörens ”pumpkurva” som visar vilket tryck en pump genererar vid ett visst flöde.

Önskat flöde

På pumpkurvan kan man kartlägga fysisk höjdskillnad plus friktionsförluster vid ett eller flera flöden för att rita en ”systemkurva”. Om systemkurvan korsar pumpkurvan på ett bra ställe så kan man läsa av vilket flöde man beräknas få från pumpen. Genom att ändra konfiguration på rörledningen och pumptypen kan man uppnå det flödet man önskar.

vatten från sjö
Pumpkurva
Brunnens tillrinning

Brunnen måste leverera det önskade flödet. Detta kan man mäta genom att låna/köpa en pump i önskat kapacitet och provpumpa brunnen. Genom att notera vattenmängd och perioden för pumpningen, samt eventuellt den tiden det tar att fylla på brunnen igen, kan man få en sannolik uppskattning om brunnens flöde/tillrinning. Resultatet av detta kan också begränsa vilken pump man väljer för att inte riskera att ha slut på vatten i brunnen.

Flexibla rör av plast (HDPE PEM-rör) av lämplig tryckklass och kvalitet är ett utmärkt alternativ för bruk med brunnsvatten då de tål kyla, böjningar, markförläggning och har en väldigt slät yta.

Start och stop på pumpen

Man vill ofta lösa någon form av automatisk styrning för pumpen så att man slipper sätta på/stänga av varenda gång. Det traditionella sättet är att man har en tryckvakt (ä.k. tryckströmbrytare/tryckklocka) och ett tryckkärl (hydrofor eller hydropress). Först ställer man in ett start- och stopptryck på tryckvakten. När man öppnar en kran sjunker trycket i systemet tills det inställda starttrycket är nått. Då slår tryckvakten till strömmen till pumpen och pumpen startar. Under tiden kranen är öppen fortsätter pumpen att pumpa. När du stänger kranen fortsätter pumpen en liten stund och fyller på med vatten i tryckkärlet ända fram till dess att det inställda stopptrycket är nått. Det vatten som nu finns i tryckkärlet är det som kommer först när du öppnar kranen nästa gång.

Detta sätt är bra av flera anledningar:
  1. Vatten ska komma direkt när du öppnar kranen
  2. Minska antal frekventa start på pumpen
  3. Ta upp eventuellt läckage i rörsystemet (toaletter, kranar, duschblandare osv.)

Andra produkter som förekommer i ett pumpsystem är:

  • Backventiler, för att inte vattnet ska rinna tillbaka in i brunnen.
  • Avstängningsventiler, för att t.ex. kunna ta bort pumpen tillfälligt ur rörsystemet.
  • Manometer, för att visa trycket.
  • Säkerhetsventil, för att skydda dig och rörsystemet mot allt för högt tryck.

Det finns enkla pumpautomater som inkorporerar allt i ett aggregat – Pump, tryckvakt, tryckkärl och ventiler , dessa är perfekt för mindre villaapplikationer.  Förbrukning från flera fastigheter eller lantbruk brukar kräva en mer proffsig anläggning.

Produkter för att dra in vatten

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Fler tips & råd

10 saker som gör livet en gnutta enklare i ditt fritidshus
Dra exempelvis in vatten från egen brunn med pump, slopa utedasset eller lyxa till det med en utedusch eller…
Gå inte över ån efter vatten – så funkar vatten från egen brunn
Är du sugen på att skaffa en egen brunn? Eller har du rent av en brunn som står oanvänd på din tomt? En egen…
Spara 1680 kWh/år. Byt blandare.
Att byta blandare kan vara ett snabbt och enkelt sätt att göra badrummet, köket och hemmet mer energieffektivt.
Så kan du värna vattnet – 15 enkla knep, spara energi och minska din miljöpåverkan.
Här är 15 knep att spara pengar på och samtidigt vara lite snällare mot vår miljö genom att minska…
Uppgradera golvvärmen
Uppgradera enkelt golvvärmeregleringen och spara energi och få smart reglering. Du kan få upp till 20% lägre…
Solel + S-serien – en vinnande kombination sprider sig på Solbacken
På Solbacken i Sunne tävlar grannarna om vem som producerar mest solel. Familjen Lindgren Hedström var först med…
rörmokare med nibe värmepump
5 viktiga frågor för dig som letar värmepump!
Vill du minska energikostnaderna och din klimatpåverkan med en ny värmepump? Här är de fem viktigaste tipsen…
bergvärme
Funderar du på att köpa en värmepump?
Går du i tankar att köpa en värmepump? Med en värmepump kan du minska din energikostnad med upp till 75 % och…
5 sätt att minska energiförbrukning
8 sätt att minska din energiförbrukning
Här är 8 bra sätt att spara pengar på och samtidigt vara lite snällare mot vår miljö genom att minska…